Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2018 Izrael - biblická země VYPRODÁNO !!!

Tato úchvatná země si svojí krásou a historií získává každého, kdo ji jednou navštívil. Podívejme se spolu na řadu biblických míst, a nechme stránky Bible, aby k nám mluvily právě zde. Zájezd je orientován na jižní polovinu izraelského území. Kromě specializovaného průvodce Daniele Haslingera bude zájezd doprovázet také pastor Dan Kolinger 


Odjezd:    26.02.2018 (21:30)
Návrat:    05.03.2018 (21:30)
Počet nocí:    6
Ubytování:    1 × Micpe Ramon
1 × Eilat
4 × Betlém

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    19 890 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $140Celková cena zájezdu:    19 890 Kč + 140 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na navštívená místa dle programu – celkem 140 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Podíváme se na místa ztracená hluboko v Negevské poušti, zastavíme se v Eilatu na nejjižnějším cípu Izraele, uvidíme Šalomounovy měděné doly v Timně, vykoupáme se v Mrtvém moři, navštívíme Jeruzalém i Betlém a řadu dalších biblických a historických míst.

Kromě slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování nás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků.


Program zájezdu
26.02.2018
(Pondělí)
odlet do Izraele

sraz účastníků v Praze na letišti ve 21:30 hodin, odbavení k letu, odlet v 23:45

27.02.2018
(Úterý)
Negevská poušť, Beer Sheva, Sde Boker, Avdat, Micpe Ramon

přílet do Tel Avivu 04:35, odbavení, odjezd na jih, Beer Sheva – národní park Tel Beer Sheva – vykopávky, Sde Boker – místo posledního odpočinku Davida Ben Guriona na krásném místě nad pustinou Zif, Avdat – zachovalé nabatejské město z přelomu našeho letopočtu, Micpe Ramon – vyhlídka na největší pouštní kráter, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Micpe Ramon ( * * *, Polopenze)
28.02.2018
(Středa)
Krásy Negevské pouště, Eilat

snídaně, průjezd nádherným kráterem Maktesh Ramon, návštěva pouštního kibucu Neot Smadar, přejezd k Rudému moři, Eilat – ubytování, koupání, večeře, nocleh

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
01.03.2018
(Čtvrtek)
Přejezd na sever, Timna, koupání v Mrtvém moři

snídaně, Timna - Šalomounovy doly uprostřed Negevské pouště – nejstarší měděné doly na světě, model Mojžíšova svatostánku ve skutečné velikosti přímo v Negevské poušti, přejezd údolím Arava na sever, koupání v Mrtvém moři, Betlém – ubytování,večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
02.03.2018
(Pátek)
Šílo, Ráma, Jeruzalém – město velkého Krále

snídaně, Šílo – místo, kde byl svatostánek v době působení kněze Elího, Ráma – hrobka proroka Samuele, Jeruzalém – Zahradní hrob u Damašské brány, významné památky křesťanské čtvrti, osobní volno ve Starém městě, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
03.03.2018
(Sobota)
Herodion, Pole pastýřů, Betlém

snídaně, Herodion – Herodova pevnost a místo jeho posledního odpočinku, Pole pastýřů – místo zvěstování narození Pána Ježíše Krista, odpoledne Betlém – místo narození Pána Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
04.03.2018
(Neděle)
Jeruzalém – Davidovo město

snídaně, celý den Jeruzalém: židovská čtvrť Starého města, Zeď nářků, Davidovo město – průchod štolou krále Chizkiáše k prameni Gíchon, rybník Siloe. Návrat do Betléma, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
05.03.2018
(Pondělí)
Jeruzalém, Jad VaŠem, Nové město, návrat do ČR

snídaně, Jad Vašem – světoznámý památník obětí holocaustu, obří Menora – známý židovský symbol před budovou izraelského parlamentu, vyhlášené tržiště Machane Jehuda v Novém městě, okolo 13:30 odjezd na letiště do Tel Avivu, odbavení – odlet do ČR v 17:55, přílet do Prahy ve 21:30 místního času


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na některé z výše uvedených čísel, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018