Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2018 Krásy Izraele I. VYPRODÁNO!!!

Izrael to nejsou pouze židovské, křesťanské a muslimské památky, ale také nádherné přírodní scenérie, vykopávky starověkých měst a 70 národních parků a přírodních rezervací. Tento zájezd navštíví to nejhezčí ze severní poloviny izraelského území, ale zavede Vás i k Mrtvému moři a do Jeruzaléma – posvátného města židů, křesťanů i muslimů.

CELÁ KAPACITA ZÁJEZDU JE JIŽ ŽEL OBSAZENA !!!


Odjezd:    08.04.2018 (21:30)
Návrat:    17.04.2018 (21:30)
Počet nocí:    7
Ubytování:    2 × Betlém
5 × Tiberias

7 × * * *
Stravování:    7 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    22 480 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $150Celková cena zájezdu:    22 480 Kč + 150 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 150 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Dotkneme se světoznámé Zdi nářků, vykoupáme se ve 3 ze 4 izraelských moří a z paluby dřevěné lodi vychutnáme nezapomenutelnou atmosféru Galilejského moře. Podíváme se ke Středozemnímu moři i na divokou krásu Golanských výšin. Budeme procházet izraelskými národními parky, kde se snoubí přírodní krásy s historickými památkami starými tisíce let. Navštívíme i klasický izraelský kibuc a na vlastní oči poznáme jak se v něm žije. Některá navštívená místa leží mimo oblast běžného turistického ruchu a tím jsou ještě zajímavější.

Čeká Vás slušné ubytování s polopenzí, pohodlné cestování a množství krásných zážitků, to vše za doprovodu průvodce specializovaného právě na tuto oblast


Program zájezdu
08.04.2018
(Neděle)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:30 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, u informačního displeje s odlety, vlastní odlet je ve 23:50 hod.

09.04.2018
(Pondělí)
Jeruzalém

přílet do Tel Avivu 04:05, odbavení, přejezd do Jeruzaléma – Olivová hora s nádherným panoramatickým výhledem na Jeruzalém, židovská čtvrť Starého města, Zeď nářků – pozůstatek původního židovského chrámu - nejsvětější místo židovství, Cardo Maximus – vykopávky obchodní třídy z římské doby, procházka po střechách Jeruzaléma, Zahradní hrob – možné místo ukřižování a hrobu Ježíše Krista, navečer přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
10.04.2018
(Úterý)
Jericho, Mrtvé moře a okolí, Betlém

snídaně, Pole pastýřů – místo zvěstování narození Páně, Wadi Qelt – lokalita s extrémními klimatickými podmínkami, Jericho- nejstarší a nejníže položené město na Zemi, přejezd k Mrtvému moři – koupání na nejnižším místě zeměkoule (-420 m), navečer Betlém – bazilika Narození Páně a přilehlý jeskynní systém. Návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
11.04.2018
(Středa)
Qasr Al Yahud, Gan Ha Shlosha, Sde Eliahu, Degania, Tamar B'Kfar, Tiberias

snídaně, Qasr Al Yahud – řeka Jordán a místo, kde křtil Jan Křtitel, přírodní rezervace Gan HaSlosha – koupání v termálních jezírkách (28°C), exkurse v kibucu Sde Eliahu – velmi zajímavé propojení ortodoxního židovství s nejmodernějšími zemědělskými technologiemi, mošav Támar B'Kfar – rodinná farma a zajímavý příběh rodinny Schneidmannů o osidlování Izraele počátkem 20. století. Příjezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
12.04.2018
(Čtvrtek)
Tanur, Tel Dan, Baniyas, Nimrod

snídaně, vodopád Tanur u města Metula a počátek route 90 (vyhlášená silnice, která prochází podélně celým Izraelem a Pásmem Západního břehu Jordánu až do Eilatu k Rudému moři), Tel Dan – nejsevernější výspa starověkého Izraele – pohanské obětiště krále Jeroboáma a pozůstatky kanaanského města Lajiš, jeden z pramenů řeky Jordán. Banyias – starověká Césarea Filipova – ruiny královského města a zároveň druhý z pramenů řeky Jordán dokonce i s nedalekým vodopádem, Nimrod – monumentální středověká pevnost na úbočí pohoří Hermon, Návrat do Tiberias – večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
13.04.2018
(Pátek)
Betsaida, Yehudia Forest, Gamla

snídaně, přírodní rezervace Betsaida poblíž ústí Jordánu do Galilejského moře, objížďka Galilejského moře - národní park Yehudia Forest a Meshushim Pool – kouzelná jezírka s vodopády, obklopená skalami tvořenými čedičem v nezvyklých hexagonálních formacích (možnost koupání), Gamla – přírodní rezervace na Golanských výšinách, ruiny města, kde se židovští obránci bránili římské přesile během první války židovské (66 – 70 n.l.). Návrat do Tiberias, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
14.04.2018
(Sobota)
Zippori, Roš HaNikra, Akko, Haifa

snídaně, Zippori – pozůstatky významného starověkého města (známá mozaiková 'Mona Lisa z Galileje“), rezervace Roš HaNikra – úchvatné skalní útesy na hranicích s Libanonem, Akko – starověké přístavní město s bohatou historií sahající až do současnosti, prohlídka města a koupání ve Středozemním moři, Haifa – krásná vyhlídka přes světoznámé Perské zahrady na město a Haifský záliv, návrat do Tiberias – večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
15.04.2018
(Neděle)
Safed, Tel Chasor, Golanské výšiny, hora Bental, Katsrin

snídaně, snídaně, Safed – pitoreskní židovské městečko v horách, mající dlouhou pohnutou historii. Jedno ze čtyř posvátných měst judaismu. Tel Chasor – vykopávky významného kanánského královského města, Golanské výšiny – Údolí slz, kde se odehrála jedna z nejdůležitějších bitev v roce 1973, hora Bental s nádherným výhledem do Sýrie a na oblast Golan, exkurse ve vinařství Katsrin – nejznámější producent vyhlášených golanských vín, návrat na hotel – večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
16.04.2018
(Pondělí)
Arbel, Kafarnaum, Magdala, Galilejské moře

Hora Arbel – přírodní rezervace s nádherným výhledem na Galilejské moře a okolí, Kafarnaum – vykopávky významného starověkého biblického města, koupání v Galilejském moři, Magdala – nejnovější vykopávky starověkého biblického města s unikátními pozůstatky původní synagogy, podvečerní plavba na dřevěné lodi po Galilejském moři, závěrečný večer na břehu Galilejského moře, grilování, hudba atd...

17.04.2018
(Úterý)
návrat do ČR

okolo půlnoci odjezd na letiště do Tel Avivu, odbavení, odlet do ČR v 05.35 hod. přílet do Prahy v 8:45 hod. místního času


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedená čísla, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 11.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018