Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Izrael po stopách Markova evangelia (s odjezdem z Bratislavy/Brna a odletem z Vídně MIMOŘÁDNÝ ZÁJEZD 789,- EUR

Tato cesta následuje život Pána Ježíše z pohledu Markova evangelia a chronologicky navštíví všechna místa v tomto evangeliu popsaná. Zcela záměrně se koná v období těsně před Velikonocemi, což umožní jejich hlubší prožití. Duchovním zaměřením se jedná o mimořádný zájezd.


Odjezd:    22.03.2018 (15:00)
Návrat:    29.03.2018 (18:45)
Počet nocí:    6
Ubytování:    4 × Tiberias
2 × Betlém

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    20 490 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    20 490 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Vídně do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- autobusovou dopravu z Bratislavy/Brna do Vídně a zpět (cena bude upřesněna a platí se při odjezdu)

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Větší část zájezdu strávíme v Galileji – především okolo Galilejského moře. V místech kde Ježíš žil se svými učedníky a učil zástupy si i my připomeneme jeho učení i zázraky. Budeme číst Bibli přímo na místech v ní popsaných. Z paluby rybářských lodí, na jakých se plavil Ježíš se svými rybáři, si vychutnáme jedinečnou atmosféru Galilejského moře a okolí. Podíváme se také do Judska a zejména v Jeruzalémě si budeme moci doslova osahat místa popsaná v Markově evangeliu.

To vše s pohodlnou dopravou, příjemným ubytováním a odborným i duchovním výkladem, který uspokojí i náročné čtenáře Bible. Vedoucí zájezdu má dlouhodobé zkušenosti s provázením po Izraeli a současně teologické vzdělání a dlouhodobou duchovenskou praxi.

Vzhledem k tomu, že odjezd je organizovaný z Bratislavy s odletem z Vídně, je vhodný především pro zájemce ze Slovenska nebo z jižní Moravy. Zájemci z Jižní Moravy budou do Vídně odjíždět z Brna. Pro účastníky ze Slovenska je cena 789,- EUR.


Program zájezdu
22.03.2018
(Čtvrtek)
Odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 15:00 v Brně/Bratislavě na odjezdových místech, přejezd autobusem do Vídně na letiště, odbavení k odletu, vlastní odlet je ve 19:55 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol.

23.03.2018
(Pátek)
Marek kapitola 1.

přílet do Tel Avivu ve 00:30 místního času, odbavení, ranní prohlídka centra staré Jaffy (biblického Joppe), Vadi Quelt – ranní vyhlídka na biblické údolí smrti, Jordán – Qasr al Yahud – autentické místo, kde křtil Jan Křtitel na poušti a kde byl Ježíš pokřtěn, přejezd do Galileje, Gan Ha Shlosha – koupání a relaxace v termálních jezírcích (celoročně teplá voda),návštěva mošavu Támar B'Kfar – rodinná farma nedaleko Galilejského jezera – velice zajímavý příběh osídlování Izraele počátkem 20. století, přejezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
24.03.2018
(Sobota)
Marek kapitoly 2. - 5.

snídaně, Tabgha I. – místo povolání rybářů, Kafarnaum – Ježíšovo město - místo mnoha jeho vyučování, zázraků a znamení, Kursi – místo vyhnání démonů do vepřů na východní straně jezera (oblast gerasenská), návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
25.03.2018
(Neděle)
Marek kapitoly 6. - 7.

snídaně, Nazaret – místo Ježíšova dětství, hora Arbel, Tabgha II. - místo nasycení zástupů, Betsaida, Genezaret, plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
26.03.2018
(Pondělí)
Marek kapitoly 8. - 9.

snídaně, Magdala - nově odkryté vykopávky biblického města z doby Ježíšovy s výjimečně zachovalými pozůstatky synagogy, výjezd do hor - Cesarea Filipova – královské město na úpatí masivu Hermonu, místo Proměnění Páně, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
27.03.2018
(Úterý)
Marek kapitoly 10. - 13.

snídaně, přejezd do Judska – Jericho – uzdravení slepého, Betánie, pěší procházka z Betfage přes Olivovou horu do Jeruzaléma se zastávkou v Getsemane, přejezd do Betléma, místo narození Páně a přilehlý jeskynní systém, ubytování, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
28.03.2018
(Středa)
Marek kapitoly 14. - 15.

snídaně, Jeruzalém – Chrámová hora – místo, kde stával biblický chrám, Zeď nářků – pozůstatek chrámu – nejsvětější místo židovství, hora Sion – Coennacullum – večeřadlo – místo, kde slavil Pán Ježíš se svými učedníky poslední večeři, Litostrotos – místo Ježíšova odsouzení Pilátem, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
29.03.2018
(Čtvrtek)
Marek kapitola 16. Odlet z Izraele

snídaně, Zahradní hrob (ukřižování, pohřeb a vzkříšení), Olivová hora,  před polednem transfer na letiště do Tel Avivu, odbavení, odlet v 16.00 hod. přílet do Vídně v 18:45 hod. místního času, odjezd autobusem do Bratislavy/Brna.


Přihláška a další informace

napsat emailem na  uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč (350,- EUR) na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018