Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Prázdninový kemp v Izraeli za super cenu - I. turnus

Každoročně pořádáme již tradiční týdenní pobytový tábor v Izraeli na pláži u Genezaretského jezera (Galilejského moře) v červenci 2018, s koupáním, rybařením, sportováním, výlety do okolí, přímo na místech kde žil Ježíš a jeho učedníci. Během tohoto tábora ochutnáte opravdu novozákonní atmosféru na vlastní kůži, na rozdíl od běžných poznávacích zájezdů. 


Odjezd:    02.07.2018 (21:30)
Návrat:    09.07.2018 (21:30)
Počet nocí:    6
Ubytování:    6 × kemp Magdala

6 × *
Stravování:    6 × Vlastní stravováníPůvodní cena zájezdu vč. letenek:    16 490 Kč
Akční zájezdu vč. letenek:    14 490 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $50Celková cena zájezdu:
(po slevě)
   14 490 Kč + 50 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

* zpáteční letenku Praha – Tel Aviv - Praha,

* dopravu z letiště do kempu a zpět na letiště (včetně zastávek na zajímavých místech cestou)

* ubytování v kempu ve stanu

* plavba lodí po Galilejském moři

* celodenní výlet autobusem (okolo Galilejského moře, na Golanské výšiny)

* vstupné na navštívená místa

* komplexní servis vedoucího zájezdu včetně vedení výletů na významná turistická a biblická místa v okolí, která jsou zařazena do programu (viz níže)

UPOZORNĚNÍ: Akční cena se týká pouze účastníků do 26 let. Osoby starší platí 16.490,- Kč.

Cena nezahrnuje:

*50 USD (vybírá se až v Izraeli) - z toho je hrazeno bakšišné řidičům autobusů a další obsluze, různé drobné výdaje nad rámec toho co je zahrnuto v ceně zájezdu.


Doplňující informace

Součástí je poznávání míst známých z Bible, plavba lodí po Genezaretském jezeře, koupání v Mrtvém moři, návštěva známých biblických a historických míst Nazaret, Kána Galilejská, Kafarnaum, Tabgha, Tiberias, Jeruzalém, podhůří Golanských výšin - prameny Jordánu, a mnoho dalších míst. Součástí pobytu bude i kvalitní historické a biblické vyučování o životě v době Ježíšově a mnoho dalších zážitků. Vedoucím kempu bude český průvodce specializovaný na historii a současnost Izraele. Účast je možná i pro rodiny s dětmi nebo pro osoby starší, kterým nevadí určité nepohodlí v kempu. 

Ubytování je ve stanech, které jsou na místě k dispozici, není je třeba vozit. WC a sprchy jsou k dispozici.

Kemp leží na břehu Galilejského moře s vlastním přístupem do vody, v dosahu je restaurace, kiosk, velký supermarket atd.


Program zájezdu
02.07.2018
(Pondělí)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je ve 21:30 v Praze na letišti, odbavení k odletu, vlastní odlet je ve 23:45 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol.

03.07.2018
(Úterý)
Přílet, Jeruzalém, Mrtvé moře, kemp Magdala

Přílet do Tel Avivu ve 4:35, odbavení na příletu, přejezd do Jeruzaléma. Návštěva nejvýznamnějších biblických a historických míst v Jeruzalémě – Zeď nářků, židovská čtvrť Starého města, vykopávky jeruzalémských hradeb z doby Šalomounova chrámu, hora Sion – Večeřadlo a hrob krále Davida, arabská a křesťanská čtvrť Starého města, Zahradní hrob a Damašská brána. Přejezd do Jericha – starověkého biblického města, odpoledne Mrtvé moře – koupání v nejnižším místě na světě (-420 m n.m.), odjezd do Galileje, Tiberias - příjezd do kempu na břehu Galilejského moře. Ubytování, úvodní večerní posezení, nocleh 

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
04.07.2018
(Středa)
Genezaret, Magdala

Pěší výlet do Genezaretu spojený s návštěvou muzea ve kterém je vystaven tzv. Ježíšův člun z 1. stol. našeho letopočtu, cestou zpět návštěva unikátních vykopávek starověkého města Magdaly, které pocházejí z doby Ježíšovy a pocházela odtud známá Máří Magdaléna. Návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
05.07.2018
(Čtvrtek)
Tiberias

Pěší výlet do Tiberias – jednoho z posvátných židovských měst, plavba na člunu po Galilejském moři, návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
06.07.2018
(Pátek)
hora Arbel

Pěší výstup na horu Arbel nad Galilejským mořem – nádherný výhled na celé moře a okolí (Golanské výšiny, biblická a historická místa v okolí) – návrat do kempu, relaxace, večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
07.07.2018
(Sobota)
Sobota na břehu Galilejského moře

Sobota je v Izraeli dnem odpočinku - odpočinkový den na břehu Galilejského moře spojený se seminářem a vyučováním o Izraeli a jeho historii, možnost individuálních kratších výletů do okolí, koupání atd. večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
08.07.2018
(Neděle)
Kafarnaum, Dan, hora Bental, farma Tamar B´Kfar, Degania

Celodenní autobusový výlet do okolí Galilejského moře a na Golanské výšiny - Kafarnaum – vykopávky města, kde žil Ježíš a apoštolové, Tel Dan – hlavní sídlo izraelského kmene Dan, starověká svatyně a prameny Jordánu, výjezd na Golanské výšiny - hora Bental – výhledy na demilitarizované pásmo Kuneitra na hranicích a horskou přírodu, návštěva farmy Tamar B´Kfar (velice zajímavé místo spojené s dějinami novodobého osídlování Izraele), Jardenit – křestní místo na řece Jordánu, návštěva památníku obrany kibucu Degania – jedna z nejdramatičtějších bitev v okolí Galilejského moře v roce 1948. Návrat do kempu, večerní posezení nad Biblí, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
09.07.2018
(Pondělí)
Nazaret, Kána Galilejská, návrat do ČR

Ranní odjezd z kempu, Nazaret – město kde Ježíš vyrůstal, Kána Galilejská – místo jeho prvního zázraku. Příjezd na letiště v Tel Avivu, příprava a odbavení k odletu, odlet v 18:25, přílet do Prahy ve 21:30 místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na některé z uvedených čísel, následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Přihláška a Pokyny k přihlášení s informacemi o kempu. Vyplněnou Přihlášku odeslat poštou nebo emailem a zároveň zaplatit zálohu 7.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Přihlášky a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018