Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Prázdninový kemp v Izraeli III. turnus 580,- EUR (s odletem z Vídně a odjezdem z Bratislavy/Brna)

Každoročně pořádáme již tradiční týdenní pobytový tábor v Izraeli na pláži u Genezaretského jezera (Galilejského moře) v červenci 2018, s koupáním, rybařením, sportováním, výlety do okolí, přímo na místech kde žil Ježíš a jeho učedníci. Během tohoto tábora ochutnáte opravdu novozákonní atmosféru na vlastní kůži, na rozdíl od běžných poznávacích zájezdů. 

Tento zájezd je určen zájemcům ze Slovenska a z Moravy, kterým více vyhovuje doprava z Bratislavy/Brna.


Odjezd:    16.07.2018 (15:00)
Návrat:    23.07.2018 (19:00)
Počet nocí:    6
Ubytování:    6 × kemp Magdala

6 × *
Stravování:    6 × Vlastní stravováníPůvodní cena zájezdu vč. letenek:    16 490 Kč
Akční zájezdu vč. letenek:    14 990 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $50Celková cena zájezdu:
(po slevě)
   14 990 Kč + 50 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

* zpáteční letenku Vídeň – Tel Aviv - Vídeň,

* dopravu z letiště do kempu a zpět na letiště,

* ubytování v kempu ve stanu

* plavba lodí po Galilejském moři

* celodenní výlet autobusem (okolo Galilejského moře, na Golanské výšiny)

* vstupné na navštívená místa

* komplexní servis vedoucího zájezdu včetně vedení výletů na významná turistická a biblická místa v okolí, která jsou zařazena do programu (viz níže)

UPOZORNĚNÍ: Akční cena se týká pouze účastníků do 26 let. Osoby starší platí 635 EUR nebo 16.490,- Kč.

Cena nezahrnuje:

*dopravu autobusem z Bratislavy/Brna do Vídně a zpět (cena bude upřesněna později a vybírá se až při odjezdu)

*50 USD (vybírá se až v Izraeli) - z toho je hrazeno bakšišné řidičům autobusů a další obsluze, různé drobné výdaje nad rámec toho co je zahrnuto v ceně zájezdu.


Doplňující informace

Součástí je poznávání míst známých z Bible, plavba lodí po Genezaretském jezeřekoupání v Mrtvém moři, návštěva známých biblických a historických míst Nazaret, Kána Galilejská, Kafarnaum, Tabgha, Tiberias, Jeruzalém, podhůří Golanských výšin - prameny Jordánu, a mnoho dalších míst. Součástí pobytu bude i kvalitní historické a biblické vyučování o životě v době Ježíšově a mnoho dalších zážitků. Vedoucím kempu bude český průvodce specializovaný na historii a současnost Izraele. Účast je možná i pro rodiny s dětmi nebo pro osoby starší, kterým nevadí určité nepohodlí v kempu. 

Ubytování je ve stanech, které jsou na místě k dispozici, není je třeba vozit. WC a sprchy jsou k dispozici.

Kemp leží na břehu Galilejského moře s vlastním přístupem do vody, v dosahu je restaurace, kiosk, velký supermarket atd.


Program zájezdu
16.07.2018
(Pondělí)
Odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 15:00 v Brně/Bratislavě na odjezdových místech, přejezd autobusem do Vídně na letiště, odbavení k odletu, vlastní odlet je ve 19:55 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol.

17.07.2018
(Úterý)
Přílet, Jeruzalém, Mrtvé moře, přejezd do Galileje

Přílet do Tel Avivu ve 0:35, odbavení na příletu, přejezd do Jeruzaléma. Návštěva nejvýznamnějších biblických a historických míst v Jeruzalémě – Zeď nářků, židovská čtvrť Starého města, vykopávky jeruzalémských hradeb z doby Šalomounova chrámu, hora Sion – Večeřadlo a hrob krále Davida, arabská a křesťanská čtvrť Starého města, Zahradní hrob a Damašská brána. Přejezd do Jericha – starověkého biblického města, odpoledne Mrtvé moře – koupání v nejnižším místě na světě (-420 m n.m.), odjezd do Galileje, Tiberias - příjezd do kempu na břehu Galilejského moře. Ubytování, úvodní večerní posezení, nocleh 

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
18.07.2018
(Středa)
Genezaret, Magdala

Pěší výlet do Genezaretu spojený s návštěvou muzea ve kterém je vystaven tzv. Ježíšův člun z 1. stol. našeho letopočtu, cestou zpět návštěva unikátních vykopávek starověkého města Magdaly, které pocházejí z doby Ježíšovy a pocházela odtud známá Máří Magdaléna. Návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
19.07.2018
(Čtvrtek)
Tiberias

Pěší výlet do Tiberias – jednoho z posvátných židovských měst, plavba na člunu po Galilejském moři, návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
20.07.2018
(Pátek)
Hora Arbel

Pěší výstup na horu Arbel nad Galilejským mořem – nádherný výhled na celé moře a okolí (Golanské výšiny, biblická a historická místa v okolí) – návrat do kempu, relaxace, večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
21.07.2018
(Sobota)
Sobota u Galilejského moře

Sobota je v Izraeli dnem odpočinku - odpočinkový den na břehu Galilejského moře spojený se seminářem a vyučováním o Izraeli a jeho historii, možnost individuálních kratších výletů do okolí, koupání atd. večerní posezení, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
22.07.2018
(Neděle)
Kafarnaum, Dan, hora Bental, farma Tamar B´Kfar, Degania

Celodenní autobusový výlet do okolí Galilejského moře a na Golanské výšiny - Kafarnaum – vykopávky města, kde žil Ježíš a apoštolové, Tel Dan – hlavní sídlo izraelského kmene Dan, starověká svatyně a prameny Jordánu, výjezd na Golanské výšiny - hora Bental – výhledy na demilitarizované pásmo Kuneitra na hranicích a horskou přírodu, návštěva farmy Tamar B´Kfar (velice zajímavé místo spojené s dějinami novodobého osídlování Izraele), Jardenit – křestní místo na řece Jordánu, návštěva památníku obrany kibucu Degania – jedna z nejdramatičtějších bitev v okolí Galilejského moře v roce 1948. Návrat do kempu, večerní posezení nad Biblí, nocleh

Ubytování: kemp Magdala ( *, Vlastní stravování)
23.07.2018
(Pondělí)
Nazaret, Kána Galilejská, návrat do ČR

Ranní odjezd z kempu, Nazaret – město kde Ježíš vyrůstal, Kána Galilejská – místo jeho prvního zázraku. Příjezd na letiště v Tel Avivu, příprava a odbavení k odletu, odlet v 16:00, přílet do Vídně v 18:45 místního času, přejezd autobusem do Bratislavy/Brna.


Přihláška a další informace

napsat na email info@olivetour.cz nebo zavolat na některé z těchto čísel: +420722305735; +420728228114, následně Vám bude zaslána přihláška a informace k přihlášení. Záloha při přihlášení je 7.000,- Kč nebo 240 EUR. Další informace na www.olivetour.cz

Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018