Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2018 Poznejte Izrael - nenáročný poznávací okruh i pro seniory OBSAZENO!!!

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst, ale především biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských a muslimských památek. Pojeďte se na ně s námi podívat.

Tento zájezd je speciálně připraven tak, aby ho mohly absolvovat i osoby starší, případně se sníženou pohyblivostí, nebude náročný na chození a naopak v něm bude dostatek času na odpočinek. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu. 

TENTO ZÁJEZD JE JIŽ ŽEL OBSAZEN!


Odjezd:    17.10.2018 (21:30)
Návrat:    24.10.2018 (21:30)
Počet nocí:    0
Ubytování:    2 × Tiberias
4 × Betlém

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    20 980 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    20 980 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Za doprovodu specialisty na historii a současnost Blízkého východu navštívíte Jeruzalém, Betlém, Jericho, Kumrán, Tiberias, Kafarnaum, a mnoho dalších míst. Vykoupáte se ve 3 izraelských mořích - světoznámém Mrtvém moři, ve Středozemním a Galilejském moři a navíc v termálních jezírkách Gan HaShlosha, vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře také z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat ta nejdůležitější z míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech.


Program zájezdu
17.10.2018
(Středa)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:30 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 171, vlastní odlet je ve 23:50 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

18.10.2018
(Čtvrtek)
přílet, Jaffa, přejezd na sever do Galileje

přílet do Tel Avivu ve 03:50 místního času, ranní prohlídka centra staré Jaffy (biblického Joppe), odjezd do Galileje, zastávka u akvaduktu nedaleko Cesareje Přímořské – velkolepé dílo krále Heroda z přelomu našeho letopočtu, pohoří Karmel – Muchraka – místo zápasu proroka Eliáše, pláň Armageddon – místo apokalyptické bitvy v závěru světových dějin, přejezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh 

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
19.10.2018
(Pátek)
Galilejské moře a okolí

snídaně, mošav Tamar B´Kfar – rodinná farma nedaleko Galilejského jezera – velice zajímavý příběh osídlování Izraele počátkem 20. století, Kursi – místo, kde Ježíš vyhnal démony do vepřů, plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, Magdala – nově objevené autentické město z doby Ježíšovy, návrat na hotel, večeře, nocleh. 

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
20.10.2018
(Sobota)
přejezd na jih do Judska, řeka Jordán, Jericho

snídaně, národní park Gan Ha Shlosha – koupání v termálních jezírkách s teplotou 28°C – velmi příjemné místo, přejezd do Judska, řeka Jordán - Qasr Al Yahud – místo kde působil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn Ježíš, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem, výhled na horu Pokušení, místo setkání Ježíše se Zacheem, pramen proroka Elíši, přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
21.10.2018
(Neděle)
Jeruzalémské Staré Město

snídaně, hora Sion – Caenaculum - místo Poslední večeře, Davidův hrob, Židovská čtvrť Starého města - Cardo Maximus - vykopávky římské hlavní třídy, zbytky hradeb z doby Šalomounovy, Zeď nářků nejsvětější místo judaismu, arabská a křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
22.10.2018
(Pondělí)
Jeruzalém, Betlém

snídaně, Olivová hora - panoramatický výhled na Jeruzalém, Jeruzalém – Getsemanská zahrada, Zahradní hrob, odpoledne Betlém - místo narození Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
23.10.2018
(Úterý)
Mrtvé moře a okolí

snídaně, Pole pastýřů poblíž Betléma, překrásné údolí Wádi Quelt v judské poušti - vyhlídka na místo s extrémními klimatickými podmínkami, 2x zmiňované v Bibli, Kumrán – místo nálezu svitků od Mrtvého moře, Mrtvé moře – nejnižší místo na Zemi (-417 m) - koupání, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
24.10.2018
(Středa)
Tel Aviv a odlet do ČR

snídaně, odjezd do Tel Avivu, možnost koupání na příjemné městské pláži, možnost návštěvy nedalekých galerií, muzeí a vyhlášeného tržiště Carmel, okolo 14:00 transfer na letiště, odbavení, odlet do ČR v 18:25 hod., přílet do Prahy v 21:30 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedená čísla, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018