Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


2018 Izrael od Dan po Bersabé s nadstandardně bohatým programem VYPRODÁNO!!!

Starověký Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země rozkládající se mezi Danem na severu a Beer Šebou na jihu. Tento zájezd projede křížem krážem oblastí mezi těmito lokalitami a navštíví mnoho krásných a významných míst, které by neměl vynechat žádný návštěvník Izraele. Navíc jsme zájezd rozšířili i o místa, kam se běžný turista obvykle nepodívá (hrobka patriarchů v Hebronu, Jákobova studna v Šekemu/Náblusu, Ráma Samuelova apod.)


Odjezd:    21.10.2018 (21:30)
Návrat:    31.10.2018 (21:30)
Počet nocí:    0
Ubytování:    6 × Betlém
3 × Tiberias

9 × * * *
Stravování:    9 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    23 980 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $150Celková cena zájezdu:    23 980 Kč + 150 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

- 9x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 150 USD (platí se až v Izraeli)

- fakultativní vstupné na Masadu (23 USD vč. lanovky)


Doplňující informace

Účastníci zájezdu navštíví také Jeruzalém, Betlém, Beer Ševu, Jericho, Tiberias, Dan, Kafarnaum a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat ve světoznámém Mrtvém moři a vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi. Pod vedením zkušeného průvodce a znalce izraelské historie i současnosti si budete moci doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. To vše s ubytováním v příjemných hotelech s dobrou kuchyní. 

TENTO ZÁJEZD JE JIŽ ŽEL VYPRODÁN!!!


Program zájezdu
21.10.2018
(Neděle)
Vše někde začíná, odlet do Izraele

sraz všech účastníků na ruzyňském letišti v 21:30 hod. v odletové hale SEVER-TERMINÁL 1 u informačního displeje s odlety, vlastní odlet je v 23.50 hod..

22.10.2018
(Pondělí)
Přílet, Jaffa, Negevská poušť, Beer Ševa, Avdat, Sde Boker

Přílet do Tel Avivu ve 4:10 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme směrem na jihovýchod k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety a prohlédneme si i Abrahamovu studnu a místní důmyslný systém zásobování vodou. Beer Ševa ležela na jižní hranici starověkého Izraele. Dále pokračujeme na zachovalé pozůstatky nabatejského města Avdat, které leží v srdci negevské pouště a přestože bylo důležitou karavanní křižovatkou, nebyl v něm jediný zdroj podzemní vody. Úžasné a těžko pochopitelné místo. Poté se zastavíme na místě posledního odpočinku prvního izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat. Odtud pojedeme do Betléma, ubytujeme se v hotelu a po dobré večeři se každý rád odebere na kutě.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
23.10.2018
(Úterý)
Jeruzalém ze zlata

Po ranní snídani vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Sejdeme dolů po cestě kterou kráčel Ježíš se svým doprovodem na Květnou neděli a navštívíme Getsemanskou zahradu, ve které je několik oliv starých 2 tisíce let. Nedaleko odtud byl Ježíš zatčen večer před popravou. Překročíme údolí potoka Kidron a Lví branou vstoupíme do Starého města. Navštívíme Bethesdu – rozsáhlé starověké vykopávky a vodní rezervoáry starého města, místo známého Ježíšova zázraku, dále starověké podzemní kanály rozvádějící vodu a zachovalé podzemí Litostrothos/Gabbatha („Na dláždění“)- autentické místo Ježíšova odsouzení a bičování. Arabskou čtvrtí přejdeme k Damašské bráně a za ní navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. Po skončení se vrátíme zpět na hotel k večeři a zaslouženému odpočinku. 

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
24.10.2018
(Středa)
Šekem, hora Kabir, Ráma Samuelova

Po snídani namíříme na sever do starověkého Šekemu (dnes Náblusu) a prohlédneme si autentické biblické místo – Jákobovu studnu, u které Ježíš mluvil se Samařankou. Odtud vyjedeme na nedalekou horu Kabir s úchvatným výhledem, který vypadá jako plastická mapa dějin starověkého Izraele. Cestou zpět se zastavíme u hrobky proroka Samuele, který žil se starověkém městě Ráma. Večer se vrátíme opět do Betléma na dobrou večeři, po ní nás čeká nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
25.10.2018
(Čtvrtek)
Jad VaShem, Hebron, Betlém

Po snídani navštívíme v Jeruzalémě světoznámý památník obětí holocaustu – Jad VaShem, a odtud vyrazíme do Hebronu, kde si prohlédneme jedno z nejsvatějších míst judaismu – hrobku Makpela, ve které jsou pohřbeni Abraham, Izák a Jákob se svými manželkami (návštěva tohoto místa je podmíněna souhlasem izraelských úřadů a nelze ji předem zaručit). Navečer se vrátíme do Betléma a prohlédneme si místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude čekat bohatá večeře a opět zasloužený nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
26.10.2018
(Pátek)
Jeruzalém město velkého Krále

Ráno po snídani přejedeme do Jeruzaléma. Začneme na hoře Sion, na jejímž úbočí se nachází hrob Oskara Schindlera. Na vrcholu je známé Večeřadlo a nedaleko Sionská brána nesoucí známky válečného poškození. Za ní si prohlédneme zejména židovskou čtvrť, známou Zeď nářků, zbytky opevnění z doby Šalomounova chrámu a další místní pamětihodnosti. Odpoledne se najde i chvíle na osobní volno v Jeruzalémě, které může každý využít dle svého – někdo třeba nákupy na místním tržišti, jiný zase navštíví některou zajímavost nad rámec programu). Navečer se vrátíme na hotel k večeři a zaslouženému noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
27.10.2018
(Sobota)
Mrtvé moře a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, kde navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Odtud pojedeme na lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Dále budeme pokračovat k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. K večeři se vrátíme opět do našeho hotelu, kde nás čeká poslední noc.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
28.10.2018
(Neděle)
Jericho, Jordán, přejezd na sever, Tamar B'Kfar, Tiberias

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a odjedeme do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města na Zemi s bohatou starověkou historií. Nedaleko odtud se zastavíme u Jordánu na místě, kde kázal a křtil Jan Křtitel. Odpoledne si prohlédneme některý z kibuců v údolí Jordánu a navečer se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Večer dorazíme do Tiberias, posvátného města judaismu, ubytujeme se a pochutnáme si na bohaté košer večeři.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
29.10.2018
(Pondělí)
Safed, Kafarnaum, okolí Galilejského moře

Po snídani vyrazíme na sever do Safedu – dalšího z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagod a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři, bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře. Poté se vrátíme na hotel k tradiční šabatové večeři a leckdo ještě možná vyrazí večer do města na procházku.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
30.10.2018
(Úterý)
Arbel, Dan, Golany, Bental

Začneme košer snídaní a po ní vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud přejedeme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel nás bude čekat opět večeře a jak po ní každý naloží se zbytkem večera již bude pouze jeho soukromá věc. Možností je v Tiberias mnoho...

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
31.10.2018
(Středa)
Nazaret, Cesarea Přímořská, návrat do ČR

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a přejedeme do Nazaretu, kde si prohlédneme světoznámou baziliku Zvěstování, Odtud zamíříme do Cesareje Přímořské, hlavního města říše Heroda Velikého. V časném odpolední potom přijedeme na letiště, kde nás po příjezdu čeká obvyklý odbavovací maraton, poté odlet v 18:25 hod a přílet do Prahy ve 21:30 hod. místního času. 


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 11.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzenou kopii smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018