Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Izrael - po stopách dávných i nedávných bojů

Izrael má jíž téměř 4.000 let ve svém názvu ukrytý boj – „Jisrael“ znamená „Bůh bojuje“ a vskutku málokterá země na světě prošla tolika válkami jak ve starověké, tak i v moderní historii. Zároveń nejrozšířenější židovský pozdrav Šalom - „Pokoj“ podtrhuje touhu Izraelců žít v míru a pokoji na tom svém kousku země mezi Středozemním mořem a řekou Jordán. Napětí tohoto protikladu je nejlépe vidět na vlastní oči a proto pravidelně pořádáme tento zájezd, určený především zájemcům o novodobou historii státu Izrael se zaměřením na vojenskou historii. Součástí zájezdu jsou i místa mimo oblast běžného turistického ruchu.


Odjezd:    07.09.2018 (21:30)
Návrat:    15.09.2018 (08:40)
Počet nocí:    6
Ubytování:    4 × Betlém
2 × Tiberias

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    20 990 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    20 990 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem na všechna místa dle programu

- 6 x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu a vojenského odborného lektora

- plavbu po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- vstupné na společně navštívená místa dle programu a spropitné (v hotelu i v autobusu) – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Během posledních 66 let od vzniku izraelského státu na jeho území proběhly 3 velké války (1948, 1967, 1973) a bezpočet menších bojových konfliktů a operací. Kromě toho se Izrael zúčastnil dvou válek v zahraničí – 1956 (Sinajská operace za Suezské krize) a 1982 – 1986 (Libanonská občanská válka). V tomto zájezdu navštívíme místa nejdůležitějších bitev na Golanských výšinách, v okolí Jeruzaléma i v Negevské poušti, legendární pevnost Masadu u Mrtvého moře a řadu dalších míst, které by návštěvník Izraele neměl minout. Prohlédneme si významná muzea zaměřená na vojenskou historii a vykoupáme se v Mrtvém moři i Středozemním moři a podnikneme plavbu po Galilejském moři.

Zájezd budou provázet Daniel Haslinger – specialista na historii a současnost Izraele a také Jaromír Vykoukal – profesionální voják, znalec vojenské problematiky a historie Izraele. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká množství nezapomenutelných zážitků za velmi slušnou cenu


Program zájezdu
07.09.2018
(Pátek)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je večer ve 21.30 hod. v letištní hale SEVER-TERMINÁL 1, hala mezinárodních odletů u hlavní informační tabule s odlety, vlastní odlet je ve 23:45 hod.

08.09.2018
(Sobota)
Jaffa, Machon Ayalon, Ašdod, Yad Mordechai, Castel a Latrun

časně nad ránem v 04:35 hod. místního času přistání v Tel Avivu, ranní prohlídka starověké Jaffy (boje mezi arabskou Jaffou a židovským Tel Avivem v roce 1948), Machon Ayalon – podzemní muniční tvárna z let 1946-48), Ašdod – most Ad Halom (Až sem), u kterého první 4 izraelská letadla dovezená z Československa zastavila 29.5.1948 postup egyptské obrněné brigády a tím zachránila Tel Aviv, Yad Mordechai – osada, která se v květnu 1948 hrdinně bránila egyptské přesile a byla téměř srovnána se zemí, Castel a Latrun – místa bojů během Války o nezávislost (známá „Barmská stezka“), přejezd na hotel, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
09.09.2018
(Neděle)
Jeruzalém, Muniční Vrch, významná místa bojů o Jeruzalém v letech 1948-67

snídaně, Muniční vrch – místo nejtěžších bojů o Jeruzalém (1967), procházka po dalších významných místech bojů o Jeruzalém v letech 1948-1967, Zeď nářků - židovské nejposvátnější místo, zároveň je také místem smutku nad zničením Chrámu, židovská čtvrť starého Jeruzaléma, hora Sión - Sionská brána (poničená bojem o židovskou čtvrť Starého města 1948), návrat na hotel, večeře, posezení s odbornou přednáškou, nocleh.

 

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
10.09.2018
(Pondělí)
Beer Sheva, Yad La Shirion, Tel Aviv

snídaně, Beer Ševa – Hatserim - největší vojenské letecké muzeum v Izraeli (vč. letounů dovezených z Československa v roce 1948), Beer Sheva – významné boje v roce 1917 a památník Negevské brigády, Yad La Shiryon - památník padlých vojáků izraelských obrněných jednotek a největší tankové muzeum v Izraeli, Tel Aviv – muzeum IDF, koupání ve Středozemním moři, návrat na hotel, večeře, posezení s odbornou přednáškou, nocleh

 

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
11.09.2018
(Úterý)
Jeruzalém, Masada, Mrtvé moře, Wadi Quelt

Jeruzalém – panorama města z Olivové hory, Lví brána, kterou se v roce 1967 podařilo izraelským parašutistům proniknout do Starého města, přejezd k Mrtvému moři, monumentální pevnost Masada - Herodův palác, místo posledního odporu ve válce židovské (Masada je dodnes zmiňována v izraelské vojenské přísaze), koupání v Mrtvém moři, údolí smrti - Wádi Quelt, návrat na hotel, večeře, posezení s odbornou přednáškou, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
12.09.2018
(Středa)
Naharayim, Degania, Támar B'Kfar, Tiberias

snídaně, přejezd údolím Jordánu do Galileje, most Naharaim – významná bitva o most v roce 1948, zastávka u památníku obránců kibucu Degania (hrdinská obrana v roce 1948), mošav Támar B'Kfar - velmi zajímavé počátky osidlování Izraele počátkem 20. století, příjezd do Tiberias, podvečerní plavba lodí po Galilejském moři (s připomínkou libanonského útoku 2006), ubytování, večeře, posezení s odbornou přednáškou, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
13.09.2018
(Čtvrtek)
Významná bojiště na Golanských výšinách

snídaně, celý den na Golanských výšinách - průjezd po legendární pohraniční silnici č. 98 s výhledy na demilitarizovanou zónu a zničené syrské město Kuneitra, opuštěná syrská kasárna u Kunejtry, zastávky na místech těžkých bojů v letech 1967 a 1973, Údolí slz na úpatí hory Hermonit - místo legendární tankové bitvy, strategická hora Bental, zastávka u vojenské základny Nafeh, u které se odehrála těžká bitva v roce 1973, most Bnei Yaakov o který se bojovalo v šestidenní válce i v Yom Kippurské válce, Tel Saki – památník těžkých bojů v roce 1973, návrat do hotelu, večeře, posezení s odbornou přednáškou, nocleh.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
14.09.2018
(Pátek)
Safed, Tel Chai, Tel Dan, Hušníja, Arikův most

snídaně, posvátné město Safed – místo těžkých bojů v roce 1948 (příběh místního legendárního děla Davidky), Kirjat Šmona - Tel Chai – místo,kde se odehrál jeden ze střetů mezi prvními židovskými obrannými milicemi HaŠomer a arabskými nájezdníky. V boji proti přesile zde zahynul významný židovský velitel Josef Trumpeldor, Tel Dan – pohraniční opevnění přímo na bývalé hranici se Sýrií – místo tzv. Války o vodu v roce 1964, zároveň starověká svatyně severního Izraele, Hušníja a Arikův most – místa bojů na Golanských výšinách, závěrečný večer na břehu Galilejského moře s grilováním, povídáním a zábavou (nejen odbornou) se protáhne dlouho do noci

15.09.2018
(Sobota)
návrat do ČR

po půlnoci odjezd na letiště, v 05:35 odlet z Tel Avivu s příletem ve 08:40 hod. na ruzyňské letiště do Prahy.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2018