Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Izrael - země zaslíbená (zemědělství a vodní hospodářství) NOVINKA !!! (s Danielem Haslingerem)

Izrael je země, kde se snoubí starověká historie s nejmodernějšími technologiemi. Během posledních 70 let prochází tato země neuvěřitelnou proměnou - tam, kde byla vyprahlá poušť a chudé beduínské kmeny,  se dnes vlní lány dozrávajícího obilí, olivové a datlové háje a vinice. Země, ohrožená suchem mnohem více než střední Evropa, dnes díky pokročilým zavlažovacím technologiím není závislá na dešťových srážkách a dokáže svoji půdu plně využít. V mnoha oblastech zemědělství a vodního hospodářství je dnes absolutní světovou špičkou. Tento zájezd vám ukáže to nejzajímavější z izraelského zemědělství a vodního hospodářství, ale i mnohá další místa, která by návštěvník neměl minout


Odjezd:    24.05.2019 (21:30)
Návrat:    01.06.2019 (08:45)
Počet nocí:    6
Ubytování:    4 × Betlém
2 × Tiberias

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    22 490 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $140Celková cena zájezdu:    22 490 Kč + 140 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- vstupné na exkurze a společně navštívená místa, dále spropitné (na hotelech, řidičům atd.) .Celkem to činí 140 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Vykoupeme se ve 3 mořích (Středozemním, Galilejském a Mrtvém) a vychutnáme si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi.

Kromě slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za přijatelnou cenu.


Program zájezdu
24.05.2019
(Pátek)
Odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:30 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 171, vlastní odlet je ve 23:45 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

25.05.2019
(Sobota)
Přílet, Jaffa, Jeruzalém, Wadi Quelt, Jericho, Kumrán, Mrtvé moře

přílet do Tel Avivu ve 04:35 místního času, ranní prohlídka centra staré Jaffy (biblického Joppe), Olivová hora – panoramatický výhled na Jeruzalém, překrásné údolí Wadi Quelt - vyhlídka na místo s extrémními klimatickými podmínkami, Nábí Músa – beduínská oáza v Judské poušti, Jericho – nejvýznamnější zemědělská oáza v Palestině, nejstarší a nejníže položené město na světě, Kumrán – místo nálezu svitků světoznámých svitků od Mrtvého moře, koupání v Mrtvém moři, přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
26.05.2019
(Neděle)
Jeruzalém -město velkého Krále

snídaně, Jeruzalém – hora Sion – Caenaculum - místo Poslední večeře, Davidův hrob, židovská čtvrť Starého města - Cardo Maximus - vykopávky římské hlavní třídy, zbytky hradeb 3.800 let starých. Zeď nářků – nejsvětější místo židovství, Zahradní hrob, Damašská brána, arabská a křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
27.05.2019
(Pondělí)
Netafim, Beer Šeba, Gvulot, Negevská poušť

snídaně, Netafim – světový výrobce zavlažovacích technologií, Beer Šeba - způsoby zúrodňování a ozeleňování pouště, exkurze na olivové farmě, kibuc Gvulot – pěstování brambor a zeleniny v pouštinávrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
28.05.2019
(Úterý)
Sorek, Aškelon, Betlém

snídaně, Sorek – největší a nejmodernější odsolovací úpravna vody na světě, Aškelon – koupání ve Středozemním moři na příjemné pláži přímo uprostřed vykopávek starověkého města – rodiště krále Heroda Velikého, odpoledne Betlém - místo narození Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
29.05.2019
(Středa)
kibuc Sde Eliahu, Gan HaShlosha, Naharayim, Afikim,Tamar B´Kfar

snídaně, odjezd na sever, kibuc Sde Eliahu – velmi úspěšný kibuc v údolí Jordánu – jeden z průkopníků nejmodernějších biotechnologií, přírodní rezervace Gan HaShlosha – koupání v místních jezírkách, Naharayim – starý most a historická elektrárna s vodním dílem přímo na hranici s Jordánskem, kibuc Afikim – světový výrobce mlékařských technologií, mošav (rodinná farma)Tamar B´Kfar – zajímavý příběh rodiny Schneidmannů spojený s pěstováním datlí, příjezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
30.05.2019
(Čtvrtek)
hora Arbel, Ma´agar Bet Netofa, Yiron, Safed

snídaně,hora Arbel – nádherný výhled na Galilejské moře a okolí, exkurze v Ma´agar Bet Netofa – národní rozvaděč vody, Yiron – exkurze ve vinařství Galil mountain winery přímo na hranicích s Libanonem,Safed – romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
31.05.2019
(Pátek)
Galilejské moře a okolí

snídaně, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, Galilejské moře – koupání, odpoledne plavba po Galilejském jezeře v dřevěné replice rybářské lodi, navečer Magdala – pozůstatky starověkého městečka odkud pocházela známá Máří Magdaléna, závěrečný večer na břehu Galilejského moře, grilování, povídání atd...

01.06.2019
(Sobota)
návrat do ČR

okolo půlnoci odjezd na letiště do Tel Avivu, odbavení, odlet do ČR v 05.35 hod. přílet do Prahy v 8:45 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019