Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Poznejte Izrael (s koupáním ve 3 mořích)

Izrael – to není pouze biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských a muslimských památek, ale také nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst a také 4 moře. Pojeďte se vykoupat ve třech z nich.


Odjezd:    18.08.2019 (21:30)
Návrat:    25.08.2019 (08:45)
Počet nocí:    0
Ubytování:    3 × Betlém
3 × Tiberias

6 × * * *
Stravování:    6 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    19 990 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $120Celková cena zájezdu:    19 990 Kč + 120 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 5x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 120 USD (platí se až v Izraeli)

- fakultativní návštěvu Masady (23 USD) – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

První bude Středozemní, druhé unikátní Mrtvé moře, kde nemusíte umět plavat a nakonec Galilejské moře, po kterém se plavíval Ježíš Kristus se svými učedníky – rybáři. Kromě toho se vykoupeme ještě v nádherných jezírkách národních parků Mesušim a Gan HaShlosha, navštívíme Jeruzalém, Betlém, Cesareu, Akko, Tiberias, Safed, Kafarnaum a mnoho dalších míst. Vychutnáme si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budeme grilovat na pobřeží. 

Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu. Ideální letní dovolená kombinující koupání s poznáváním významných biblických a historických míst.


Program zájezdu
18.08.2019
(Neděle)
Odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:30 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 171, vlastní odlet je ve 23:45 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

19.08.2019
(Pondělí)
Přílet, Jaffa, Tel Aviv a Středozemní moře, Jeruzalém

přílet do Tel Avivu ve 04:35 místního času, ranní prohlídka centra staré Jaffy (biblického Joppe), Tel Aviv – návštěva vyhlášeného tržiště Karmel, koupání ve Středozemním moři na příjemné pláži v Tel Avivu. Přejezd do Jeruzaléma -Olivová hora – panoramatický výhled na Jeruzalém, Getsemanská zahrada, Zahradní hrob, Damašská brána, arabská a křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma,. Betlém, ubytování, večeře, nocleh

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
20.08.2019
(Úterý)
Jeruzalém, Betlém

snídaně, Jeruzalém – hora Sion – Caenaculum - místo Poslední večeře, Davidův hrob, Židovská čtvrť Starého města - Cardo Maximus - vykopávky římské hlavní třídy, zbytky hradeb z doby Šalomounovy. Zeď nářků nejsvětější místo judaismu odpoledne Betlém - místo narození Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, návrat na hotel, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
21.08.2019
(Středa)
Mrtvé moře a okolí, Masada, Qumrán, Wadi Quelt

snídaně, Nábí Músa – oáza v Judské poušti, pevnost Masada (fakultativní vstup 23 USD) - Herodův palác - místo posledního odporu ve válce židovské - symbol izraelské svobody a nezávislosti, alternativně možnost navštívit zdarma Davidovo údolí – oáza v Ein Gedí, Kumrán – místo nálezu svitků od Mrtvého moře, Mrtvé moře – nejnižší místo na Zemi (-417 m) - koupání, překrásné údolí Wadi Quelt - vyhlídka na místo s extrémními klimatickými podmínkami, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, návrat na hotel, posezení, večeře, nocleh.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
22.08.2019
(Čtvrtek)
Cesarea, Akko, Haifa, Tiberias

snídaně, Cesarea Přímořská – nádherné hlavní město římské provincie Judea na pobřeží Středozemního moře - koupání, Akko – přístavní město s pohnutou historií, Haifa - moderní město na úbočí výběžku pohoří Karmel, příjezd do Tiberias, ubytování, večeře, posezení, nocleh.

 

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
23.08.2019
(Pátek)
Hora Arbel, Safed, Galilejské moře a okolí

snídaně, hora Arbel – nádherný výhled na Galilejské moře a okolí,Safed – romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, návrat ke Galilejskému moři – koupání, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, odpoledne plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, návrat na hotel, večeře, nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
24.08.2019
(Sobota)
Tel Dan, prameny Jordánu, výjezd na Golany – hora Bental, Magdala

snídaně, Tel Dan – místo starověké izraelské svatyně, džungle u pramene řeky Jordán (možnost zchlazení ve vodě), průjezd po legendární horské silnici 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, hora Bental – místa bojů o Golany (1973), Magdala – pozůstatky starověkého městečka odkud pocházela známá Máří Magdaléna, závěrečný večer na břehu Galilejského moře, grilování, hudba atd...

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
25.08.2019
(Neděle)
Návrat do ČR

okolo půlnoci odjezd na letiště do Tel Avivu, odbavení, odlet do ČR v 05.35 hod. přílet do Prahy v 8:45 hod. místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019