Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


Velký okruh Jordánskem a Izraelem (s koupáním ve 4 mořích)

Izrael a Jordánsko skrývají na svém území kromě nádherných přírodních scenérií také mnoho biblických míst patřících ke starověkému Izraeli, úžasné památky na zaniklý národ Nabatejců, osamělé pouštní paláce a pestrou směsici židovských, křesťanských a muslimských památek.

NEJOBSÁHLEJŠÍ ZÁJEZD V NAŠÍ NABÍDCE!


Odjezd:    06.11.2019 (21:00)
Návrat:    19.11.2019 (21:30)
Počet nocí:    0
Ubytování:    3 × Tiberias
2 × Ammán
2 × Petra
3 × Eilat
2 × Betlém

12 × * * *
Stravování:    12 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    34 890 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $280Celková cena zájezdu:    34 890 Kč + 280 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně všech leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli a Jordánsku moderním klimatizovaným autokarem

- 12 x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně a večeře formou švédských stolů)

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu a místních průvodců

Cena nezahrnuje:
  • vstupné na všechna místa dle programu jordánské vstupní vízum+výstupní poplatky na jordánských a izraelských hranicích, spropitné v hotelu, řidičům autobusů a místním průvodcům, vše dohromady 280 USD - platí se až v Izraeli (pro orientaci – jen samotné vstupné do Petry činí 75 USD, víza a poplatky na obou hranicích dalších 65 USD),

  • fakultativní návštěvu podmořského akvária (25 USD), případně korálového útesu (10 USD) nebo Delfíního zálivu v Eilatu – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí


Doplňující informace

Tento zájezd, který je obsahově zcela výjimečný a, navštíví krásné památky Jordánska včetně světoznámé Petry a neméně zajímavá místa napříč celým Izraelem. Bonusem je koupání ve všech 4 izraelských mořích (Středozemní, Galilejské, Mrtvé, Rudé) a relaxace v eilatském letovisku.

Za doprovodu zkušených průvodců si budete moci doslova osahat tato místa a zažít zdejší výjimečnou atmosféru. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu


Program zájezdu
06.11.2019
(Středa)
Odlet do Izraele

Sraz všech účastníků je ve 21:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u tabule s odlety, odbavení, vlastní odlet je ve 23:00 hod.

07.11.2019
(Čtvrtek)
Přílet do Izraele, Jaffa, Středozemní moře, Karmel, Nazaret, Tiberias

Přílet do Tel Avivu ve 03:50 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme na sever se zastávkou u akvaduktu, který napájel sídelní město římských prokurátorů - Cesareu Přímořskou. Zde se vykoupáme ve Středozemním moři na příjemné přírodní pláži. Dále se zastavíme na místě zvaném Muchraka – na vrcholku biblické hory Karmel v místě Eliášova zápasu s Baalovými proroky a pokocháme se dalekými výhledy. Známou dolinou Armageddon projedeme do Nazaretu, kde si prohlédneme světoznámou Baziliku Zvěstování ve městě, kde vyrůstal Ježíš Kristus. Odtud to již není daleko do starověkého lázeňského města Tiberias, kde nás čeká večeře a zasloužený nocleh

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
08.11.2019
(Pátek)
Safed, Kafarnaum, okolí Galilejského moře

Po snídani vyrazíme na sever do Safedu – posvátného města judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagod a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři, bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře. Poté se vrátíme na hotel k tradiční šabatové večeři a leckdo ještě možná vyrazí večer do města na procházku.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
09.11.2019
(Sobota)
Arbel, Dan, Golany, Bental

Začneme košer snídaní a po ní vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud přejedeme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme horskou džungli u prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel nás bude čekat opět večeře a jak po ní každý naloží se zbytkem večera již bude pouze jeho soukromá věc. Možností je v Tiberias mnoho....

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
10.11.2019
(Neděle)
Přejezd do Jordánska, Ajloun, Jerash, Ammán

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a přejedeme na jordánské hranice jižně od Galilejského moře. Prvním navštíveným místem v Jordánsku bude hrad Ajloun – středověká pevnost z 12. století s pohnutou historií. Odpoledne si prohlédneme ohromující starověké město Jerash (Gerasa) – jednu z největších a nejlépe zachovaných antických památek Blízkého východu. V podvečer přijedeme do Ammánu, hlavního města Jordánského království, zde se ubytujeme, dobře navečeříme a uložíme ke spánku.

Ubytování: Ammán ( * * *, Polopenze)
11.11.2019
(Pondělí)
Pouštní paláce – tajemné perly jordánské historie

Po snídani vyrazíme směrem na východ, prohlédnout si jordánské pouštní paláce: nejprve tajemný palác Al Amra s krásnou výzdobou, zařazený na seznam Světového dědictví UNESCO, pro nás je zajímavé, že byl za dramatických okolností objeven naším významným cestovatelem A. Musilem. Dále cestou pouští uvidíme ještě Al Kharanah –opevněný karavanseráj a poslední Al Azraq – „Modrý hrad“ – což bývala největší starověká oáza v jordánské poušti, sídlo legendárního Lawrence z Arábie, Večer se vrátíme do Ammánu, navečeříme a budeme se pomalu připravovat na zítřejší odjezd.

Ubytování: Ammán ( * * *, Polopenze)
12.11.2019
(Úterý)
Stezka králů – Hora Nebo, Madaba, Al Karak

Po snídani nás čeká průjezd Jordánskem na jih po Stezce králů: První zastávkou bude známá Hora Nebo – místo, kde zemřel Mojžíš poté, co mu bylo umožněno nahlédnout do zaslíbené země. Dále se zastavíme ve starověké Madabě a prohlédneme si světoznámou mozaikovou mapu znázorňující Blízký východ na pdlaze chrámu sv. Jiří. Po průjezdu oblastí Moábu si prohlédneme Al Karak – největší křižácký hrad na Blízkém východě, Večer dorazíme do Petry, kde se ubytujeme, navečeříme a nabereme síly na zítřejší celodenní výlet.

Ubytování: Petra ( * * *, Polopenze)
13.11.2019
(Středa)
Nabatejské skalní město Petra

Po snídani nás čeká celodenní prohlídka světoznámé Petry, nádherného pouštního města, vybudovaného národem Nabatejců. Petra je právem považována za jeden ze 7 novodobých divů světa a je jedním z vrcholných bodů také našeho programu. Večer se vrátíme do hotelu k večeři a odpočinku.

Ubytování: Petra ( * * *, Polopenze)
14.11.2019
(Čtvrtek)
údolí Wadi Rum, přejezd do Izraele, Eilat

Snídaní se opět rozloučíme s naším hotelem, a cestou k hranicím se zastávíme v údolí Wadi Rum, kde uvidíme nádherné pouštní scenérie v největší jordánské přírodní rezervaci a také stanici legendární hidžábské železnice. Následovat bude přejezd na hranice, odbavení a překročení hranic zpět do Izraele a transfer do nedalekého, Eilatu, což je známé letovisko u Rudého moře. Zde se ubytujeme a zbytek dne můžřeme relaxovat u moře na centrální pláži nedaleko od hotelu. Večer si dáme dobrou večeři a kdo bude chtít, může před usnutím vyrazit ještě na promenádu po pobřeží.

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
15.11.2019
(Pátek)
Timna, Yotvata, Eilat

Po snídani vyrazíme na prohlídku Timny – kde uvidíme nejstarší měděné doly světa uprostřed Negevské pouště – odtud čerpal své bohatství i král Šalomoun, Dále nás čeká velmi zajímavá exkurze v pouštním kibucu Yotvata, který uprostřed pouště vybudoval jednu z největších mlékáren v Izraeli a kromě skvělých jogurtů a zmrzlin produkuje také zeleninu pro vnitřní trh i na export. Odpoledne se vrátíme do Eilatu a před večeří se můžeme ještě vykoupat v teplém Rudém moři.

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
16.11.2019
(Sobota)
Eilat - odpočinkový den u Rudého moře

Kdy přijdete na snídani bude Vaše věc a jak naložíte s celým dnem také. Možností je celá řada – kromě koupání na centrální pláži také nabídka fakultativních akcí: návštěva národní přírodní rezervace Coral Reef - korálový útes – koupání a šnorchlování na útesu, eilatská podmořská observatoř a akvárium, Delfíní záliv – možnost potápění s delfíny a mnoho dalších. Tyto fakultativní akce si platí každý sám podle svého uvážení. Jen nesmíte zapomenout přijít včas na hotel k večeři.

Ubytování: Eilat ( * * *, Polopenze)
17.11.2019
(Neděle)
přejezd na sever, Mrtvé moře

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme Negevskou pouští na sever ke známému Mrtvému moři. Jedná se o nejníže položené místo na Zemi, zajímavé také tím, že v solí nasycené vodě se nedá potopit (ideální pro neplavce). Dále navštívíme Jericho – nejstarší a nejníže položené město na zemi a v podvečer se podíváme na Jeruzalém z nejznámější vyhlídky na Olivové hoře. Odtud přejedeme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a uložíme k noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
18.11.2019
(Pondělí)
prohlídka Jeruzaléma a Betléma

Po snídaně přejedeme do Jeruzaléma a z hory Sion projdeme Starou židovskou čtvrtí, kde nevynecháme posvátnou Zeď nářků, hlavní třídu z doby římské - Cardo Maximus a další pamětihodnosti. Odpoledne navštívíme Zahradní hrob – alternativní místo pohřbu Ježíše Krista a navečer zajedeme do Betléma na místo narození Ježíše Krista. Po návratu na hotel se již budeme balit na zítřejší odjezd, večeříme se a naposled vyspíme.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
19.11.2019
(Úterý)
Tel Aviv, návrat do ČR

Dnešek začneme jako obvykle snídaní, následovat bude odjezd do Tel Avivu, zde je možnost koupání na příjemné městské pláži, případně také různé možnosti návštěvy obchodů, muzeí a galerií. Určitě také nevynecháme vyhlášené tržiště Carmel. Okolo 14:00 odjedeme na letiště Tel Aviv, následuje odbavení k letu, odlet v 18:25 a přílet do Prahy ve 21:30 místního času.


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 15.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019