Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt


ETIOPIE – zemí královny ze Sáby

Nádherná exotická a bezpečná země. Etiopie je právem považována za nejlepší zemi k prvnímu seznámení s africkým kontinentem. Úžasné památky, krásná příroda, milí lidé a v neposlední řadě výborná kuchyně. Právě kvůli tomu všemu Vás tam zveme.


Odjezd:    28.11.2019 (17:00)
Návrat:    05.12.2019 (11:00)
Počet nocí:    0
Ubytování:    1 × Addis Abeba
1 × Bahirdar
1 × Gondar
1 × Lalibela
1 × Axum

5 × * * *
Stravování:    5 × PolopenzeCena zájezdu vč. letenek:    48 890 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $180Celková cena zájezdu:    48 890 Kč + 180 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:
 • doprava autobusem z Brna do Vídně a zpět

 • leteckou dopravu z Vídně do Addis Abeby a zpět včetně leteckých tax a poplatků

 • 4 x přelet vnitrostátními linkami (Bahir Dar, Lalibela, Axum, Addis Abeba)

 • dopravu po Etiopii turistickým klimatizovaným autokarem

 • 5 x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

 • plavba lodí po jezeře Tana a výlet k vodopádům na Modrém Nilu

 • kávový obřad

 • závěrečný folklórní večer

 • komplexní služby českého I místního průvodce

Cena nezahrnuje:
 • spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 180 USD (platí se až v Etiopii)

 • etiopské vstupní vízum 20 USD (platí se na letišti při vstupu do Etiopie)

 • poplatky za filmování a fotografování (jsou vyžadované na některých exponovaných místech – obvykle okolo 4 USD)


Doplňující informace

Etiopie zaujímá 15 x větší rozlohu než Česká republika. Díky své poloze nedaleko rovníku, ale ve vyšších nadmořských výškách, má příjemné teplé klima a byla obydlena již od pradávna. Místní rozvinutá civilizace přijala již před naším letopočtem židovské náboženství a následně i křesťanství, které zde zapustilo kořeny již na přelomu letopočtu. Etiopie nebyla nikdy ovládnuta a kolonizována, odolala i staletí trvajícím islámským výbojům a uhájila si své obyvatele i křesťanství jako státní náboženství. Etiopští vládci byli moudří, silní a bohatí, zanechali po sobě úžasné památky v bezpečné zemi, která ještě není turisticky doceněna. 

Čeká Vás slušné ubytování s polopenzí, pohodlné cestování a množství krásných zážitků v malé skupině s kvalitními průvodci.


Program zájezdu
28.11.2019
(Čtvrtek)
Sraz účastníků a odlet do Addis Abeby

sraz účastníků v 17 hodin v Brně, odjezd autobusem na letiště Vídeň, odbavení, odlet do Etiopie

29.11.2019
(Pátek)
Přílet do Addis Abeby, okružní prohlídka města, nocleh

snídaně na palubě letadla, ranní přílet do Addis Abeby, prohlídka města (návštěva Národního muzea – Lucy, nejstarší fosílie předchůdce člověka, katedrála Sv. Trojice a další historické i současné pamětihodnosti Addis Abeby), ubytování na hotelu, večeře, nocleh

Ubytování: Addis Abeba ( * * *, Polopenze)
30.11.2019
(Sobota)
Přelet do Bahirdaru, plavba po jezeře Tana, vodopády na Modrém Nilu

snídaně, transfer na letiště, přelet do města Bahirdar, ubytování, výlet lodí po jezeře Tana k ostrovním klášterům, které ukrývají vzácné nástěnné malby, unikátní zdobené pergamenové spisy, korunovační klenoty etiopských králů apod. Odpoledne vodopády Tis Isat na Modrém Nilu – jedná se o druhé největší vodopády v Africe (po Viktoriiných) a místní domorodé vesnice v jejich okolí. Návrat na hotel do Bahirdaru, večeře, nocleh.

 

Ubytování: Bahirdar ( * * *, Polopenze)
01.12.2019
(Neděle)
Přejezd do Gondaru a prohlídka místních pamětihodností

snídaně, dopoledne přejezd etiopským venkovem a typickou krajinou do sídla etiopských králů – Gondaru. Odpoledne prohlídka místních pamětihodností zařazených na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO (královské paláce, lázně krále Fasilida, chrám Debrebrihan Selassie s nádhernými nástěnnými malbami). Večeře, nocleh v Gondaru.

Ubytování: Gondar ( * * *, Polopenze)
02.12.2019
(Pondělí)
Přelet do Lalibely, prohlídka skalních chrámů

snídaně, tranfer na letiště a přelet do Lalibely. Lalibela – město zařazené na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO je již od starověku duchovním centrem Etiopie. Nejznámějšími památkami jsou chrámy vytesané kompletně z jednoho kusu skály – srovnatelné se známějším skalním městem Petra v Jordánsku. Prohlídka celého chrámového komplexu Lalibely. Večeře a nocleh v Lalibele.

Ubytování: Lalibela ( * * *, Polopenze)
03.12.2019
(Úterý)
Přelet do Axumu, prohlídka Axumu

snídaně, transfer na letiště, přelet do Axumu. Axum je také zařazen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívíme známý stélový park, monolitické pamětní sloupy, pobořené paláce etiopských panovníků včetně místa, kde je podle tradice uchovávána originální židovská Archa úmluvy (truhla smlouvy). Zažijeme tzv. kávový obřad – tradiční přípravu výtečné etiopské kávy přímo v její domovině. Večeře a nocleh v Axumu.

Ubytování: Axum ( * * *, Polopenze)
04.12.2019
(Středa)
Dokončení prohlídky Axumu, přelet do Addis Abeby, noční odlet do ČR

snídaně, dokončení prohlídky Axumu - pozůstatky paláce legendární královny ze Sáby, malebné místní tržiště je také nezapomenutelným zážitkem, transfer na letiště, přelet do Addis Abeby. Večer závěrečná večeře v jednom z místních folklórních podniků – ukázka domorodého folklóru různých kmenů, pozdě večer transfer na letiště a odbavení k odletu.

05.12.2019
(Čtvrtek)
Návrat do ČR

noční odlet z Addis Abeby, snídaně na palubě letadla, přílet do Vídně v ranních hodinách, přejezd autobusem do Brna


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na některé z uvedených čísel, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat zpět a zároveň zaplatit zálohu 20.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2019