Kypr - aktivní dovolená u moře

3. 8. - 10. 8. 2020

odlet v pondělí 3. 8. v ranních hodinách

25 490 Kč + 80 EUR

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

7x ubytování ve *** hotelu u pláže s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Larnaka - Praha

Ostrov Kypr se rozkládá na pomezí Evropy a Asie. Jeho přístavy byly již od starověku významnými  křižovatkami obchodních cest a celý ostrov je plný historických a přírodních zajímavostí, které určitě stojí za shlédnutí. K tomu průzračně čisté Středozemní moře a subtropické klima, umožňující koupání od časného jara do pozdního podzimu.

Nabízíme Vám zájezd, který je vyváženou kombinací koupání na místních plážích s výlety křížem krážem po ostrově. Ukážeme si nejen nejdůležitější  místa, zmiňovaná v Bibli, ale i řadu méně známých, nicméně stejně zajímavých lokalit, připomínajících historii této země od starověku až po dnešní moderní stát. Kromě toho uvidíme krásné přírodní scenérie kyperských velehor a k tomu se denně  budeme koupat v moři na pláži přímo u hotelu.

Kypr byl dlouhou dobu evropskou kolonií, naposled mu vládli Britové a jejich nadvláda zde zanechala nesmazatelné stopy. Kromě jízdy na levé straně silnice je zde zřejmý britský smysl pro pořádek, který příjemně kontrastuje s okolními pevninskými státy. Navíc si ale místní obyvatelé zachovali původní srdečnost a pohostinnost, návštěvníky přijímají vřele a usilují aby se zde každý cítil jako doma. Skutečně ideální místo pro strávení odpočinkové i aktivní dovolené.

CENA 25 490 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha - Larnaka - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Kypru moderním klimatizovaným autobusem
  • 7x ubytování v čistém příjemném *** hotelu přímo u pláže v jižní části ostrova
  • stravování s polopenzí (snídaně, večeře) formou švédských stolů (středomořská kuchyně)
  • 1 x tradiční oběd (mezze) ve vesnické taverně během výjezdu do pohoří Troodos
  • komplexní služby místních průvodců a česky mluvícího vedoucího zájezdu

CENA NEzahrnuje:

  • 80 EUR (platí se až na Kypru) - spropitné a vstupné na místa dle programu
  • fakultativní plavbu lodí po Středozemním moři

Důležitá upozornění:

Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz EUR vůči Kč hranici 27 Kč/EUR. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny EUR.

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší místní partnerskou cestovní kanceláří Travel Plus, která zajišťuje ubytování, dopravu i ostatní služby na Kypru.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

3. 8. 2020 (pondělí)
Přelet na Kypr, Larnaka, Limassol
Sraz na letišti v Praze v 06:00 hod. Odbavení k odletu, odlet z Prahy ve 8:10, krátký přestup ve Vídni, přílet na Kypr ve 14:25 h místního času. Z letiště odjedeme do Larnaky, kde si nejprve prohlédneme majestátní baziliku Panagia Aggelokstistis z 5. století n.l. se známou podlahovou mozaikou raně křesťanské éry. Dále navštívíme kostel sv. Lazara, kde je podle tradice pohřben Lazar, kterého Pán Ježíš vzkřísil z mrtvých. Odtud přejedeme do Limassolu na hotel, ubytujeme se a podvečer můžeme strávit již na pláži u hotelu. Samozřejmě nás čeká dobrá večeře a potom již nocleh.
4. 8. 2020 (úterý)
Famagusta - Salamis
Po snídani vyrazíme do severní části rozděleného ostrova. Začneme prohlídkou Famagusty - nechvalně známého „města duchů“. Famagusta byla 700 let krásným kosmopolitním městem, kulturním střediskem, pulsujícím životem. V roce 1974 byl tento šperk celého ostrova opuštěn. Odtud budeme pokračovat do starověké Salaminy, která pochází z 15. století před naším letopoč-tem a byla více než 1000 let hlavním městem ostrova. Narodil se zde Barnabáš – spolupracovník apoštola Pavla a společně sem připluli na počátku své první misijní plavby. Odpoledne se vrátíme do Limassolu a čas do večeře bude možné strávit třeba na pláži u hotelu.
5. 8. 2020 (středa)
Volný den v Limassolu
Celý dnešní čas mezi snídaní a večeří můžete strávit odpočinkem na plážích krásného a teplého Středozemního moře nebo objevováním krás životem kypícího města Limassolu s jeho historickým centrem a starým i novým přístavem.
6. 8. 2020 (čtvrtek)
Pohoří Troodos
Pohoří Troodos s nejvyšší horou Olympem (1952 m n.m.) je nazýváno zeleným srdcem Kypru. Cestou do hor budeme projíždět nedotčenou přírodou i malými vesničkami, kde se dosud žije tradičním způsobem. Prohlédneme si nezapomenutelný klášter Kykkos z doby křižáckých tažení. Na oběd (v ceně zájezdu) se zastavíme v tradiční kyperské taverně a oběd sám o sobě bude zážitkem – jednotlivé chody (mezze) nabízejí bezpočet zajímavých chutí a variací místní kuchyně. V pitoreskní vesničce Omodos navštívíme klášter z 12. století a v nedalekém vinařství se sezná-míme se zdejší bohatou vinařskou tradicí. Dozvíme se také něco o výrobě Commandarie – nejstaršího vína na světě a samozřejmě dojde i na koštování. V podvečer se vrátíme opět do Limassolu, kde je stále co objevovat nebo se můžeme před večeří (i po ní) opět ponořit do vln Středozemního moře.
7. 8. 2020 (pátek)
Curium a Paphos
Po snídani vyrazíme západním směrem a navštívíme vykopávky starověkého královského města Curium. Pokračovat budeme do Páfu, kde měl apoštol Pavel konflikt s kouzelníkem Elymasem, a kde přivedl k obrácení na křesťanství guvernéra Kypru Sergia Paula. Paphos je také zapsán na seznam světového dědictví UNESCO a kromě místa, kde kázali Pavel s Barnabášem si také prohlédneme královské hrobky a Dionýsův dům s unikátními podlahovými mozaikami. Na oběd si dáme rozchod ve starém páfském přístavu s řadou taveren a cestou zpět do Limassolu se ještě zastavíme u skály Petra tou Romiou, vystupující z moře. Toto krásné místo je opředené starými řeckými legendami. Po návratu na hotel bude opět ještě čas na koupání nebo třeba nějaké pěkné povídání.
8. 8. 2020 (sobota)
Nikosia – rozdělené město
Hlavní město Nikosia je velmi zajímavé svojí starověkou, středověkou i moderní historií. V součas-né době je to na světě již jediná rozdělená metropole. Větší část patří Kyperské republice s řecky mluvícím obyvatelstvem, menší část ovládají kyperští Turci, kteří zde v roce 1974 vyhlásili samostatný stát (kromě Turecka ho ale OSN ani žádná země neuznává). Dnes je již dělící linie vzájemně průchodná a my navštívíme obě strany. Srovnání řecké části s tureckou je samo o sobě velice poučné a situaci nám ještě více přiblíží zasvěcený výklad místního průvodce. Na turecké straně uvidíme bývalou katedrálu Sv. Sofie ze 14. stol. n.l., která je dnes ale mešitou. Prohlédneme si také velmi zachovalý karavanseráj Büyük Chan, pocházející pochází ze 16. stol. n.l. Na řecké straně nesmíme minout Museum Kypru, které spravuje nejvýznamnější archeologické nálezy – některé staré až 11.000 let. Ve čtvrti Laiki Gitonia se dodnes uchovávají staré kyperské tradice v každodenním životě a je velmi zajímavé pozorovat místní život – nejlépe od nějaké místní taverny, kde si dáme třeba na něco dobrého na zub. Do Limassolu se vrátíme navečer plni dojmů a příjemně unavení.
9. 8. 2020 (neděle)
Okolí Limassolu a fakultativní výlet na moře
Dnes dopoledne se seznámíme se zajímavými místy v okolí Limassolu. Málokdo například ví, že rozsáhlé citrusové plantáže při jižním pobřeží zakládali Židé a místní lidé na ně většinou nedají dopustit. Odpoledne je možné využít k poslednímu koupání ve Středozemním moři a pro zájemce bude připraven fakultativní výlet lodí na moře. Při závěrečné večeři i po ní bude ještě dost příležitostí se rozdělit o dojmy z návštěvy této perly Středozemního moře a potom nás již bude čekat poslední nocleh.
10. 8. 2020 (pondělí)
Chirokitie
Odlet do ČR

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 12 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.