Jsme rodinná firma a náš vztah k Izraeli ovlivnilo několik skutečností. Jedna z nich sahá již do období druhé světové války.

Náš dědeček, Josef Haslinger, se na začátku druhé světové války úmyslně přestěhoval z Litoměřic do nedaleké obce Bohušovice, která přímo sousedila s Terezínem. Terezínské ghetto bylo od podzimu roku 1941 největším sběrným táborem v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava a představovalo místo nezměrného utrpení a ponížení pro většinu českých, moravských a dalších evropských Židů. Odtud pak byli transportováni dál na východ do koncentračních vyvražďovacích táborů.

Svého společenského postavení využíval k tomu, aby nejrůznějším způsobem těmto Židům pomáhal. Do židovského ghetta pašoval dopisy a balíčky od příbuzných a jeho malá továrna v Bohušovicích se tak stala ilegálním pojítkem mezi Prahou, terezínským ghettem a Malou pevností. Pro příchozí transporty několikrát zajišťoval léky a desinfekci pro nemocné a po ukončení války se dědečkův domov stal místem dočasného přebývání pro židovské děti a další, kteří se z osvobozeného ghetta neměli kam vrátit.

Proto i my do přípravy a průvodcování našich zájezdů dáváme své srdce.

Náš tým

Daniel Haslinger je majitelem Olivetour a také specializovaným průvodcem na Izrael a Blízký východ. V uplynulých letech vedl již více než 150 úspěšných zájezdů. Je certifikovaným lektorem – přednáší na školách o holocaustu a historii židovského národa, o Izraeli samotném a také o judaismu, islámu a křesťanství. S manželkou a dvěma nejmladšími dětmi žije na samotě v předhůří Brd a v čase, který mu zbývá, se věnuje společnému hospodářství a rekonstrukci starobylého domu.
Daniel HaslingerMajitel Olivetour, průvodce
Jan Zajíc je dalším z průvodců, s nímž se můžete setkat na některém z našich zájezdů. Jako křesťanský duchovní a biblický znalec se velmi dobře orientuje v historii Izraele i přilehlých zemí a dokáže poutavě vysvětlovat historické souvislosti a přesahy do současnosti. Dnes se kromě průvodcovství věnuje také kazatelské a přednáškové činnosti. Je ženatý, s manželkou vychovali dvě dnes již dospělé dcery.
Jan ZajícPrůvodce
Radek Hejret je naším dalším osvědčeným průvodcem a grafikem. Jako místopředseda české pobočky ICEJ - Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém a certifikovaný lektor primární prevence Křesťanské akademie mladých působí v rámci celé republiky. Absolvoval již stovky přednášek a besed s pamětníky holocaustu. Kromě této vzdělávací a osvětové činnosti přednáší o moderním Izraeli, judaismu, křesťanství a islámu. Je kazatelem Apoštolské církve a s manželkou mají čtyři syny.
Radek HejretPrůvodce
Pavel Kalous je dalším z průvodců, se kterým se můžete na některém z našich zájezdů setkat. Jako biblista s dlouholetými kazatelskými zkušenostmi má velmi vřelý vztah k Izraeli a velmi dobře se orientuje v jeho historii. Aktivně se věnuje také hudbě a rád objevuje její židovsko-křesťanské aspekty, které jsou pro něj inspirací ve vlastní tvorbě. Je ženatý, s manželkou vychovali dva dnes již dospělé syny.
Pavel KalousPrůvodce