Známá biblická a historická místa, osamělé pouštní paláce, nádherné přírodní scenérie. Navštivte je spolu s námi!

Nabídka zájezdů pro druhé pololetí roku 2022

3. 6. - 11. 6. 2022
Poznejte Izrael s koupáním ve třech mořích

V tomto poznávacím zájezdu projedeme Izrael křížem krážem a ukážeme si nejdůležitější místa připomínající tehdejší říši, ale i řadu méně známých, nicméně stejně zajímavých lokalit. Kromě toho uvidíme krásné přírodní scenérie a vykoupáme se ve Středozemním, Mrtvém i Galilejském moři.
24.490 Kč

2. 7. - 10. 7. 2022
Letní kemp u Galilejského moře

Letní kemp je určen především pro mládež ve věku 14-26 let, ale může se ho zúčastnit kdokoliv, komu nevadí různá nepohodlí (spaní ve stanu, vaření venku, chození pěšky apod.). Zcela odlišné zážitky než v našich běžných zájezdech! Kromě Galileje navštívíme i Jeruzalém a další místa.
16.490 Kč (pro účastníky do 26 let)
18.490 Kč (pro účastníky nad 26 let)

10. 7. - 17. 7. 2022
Kypr – perla Středozemního moře

Kypr je krásný ostrov ve Středozemním moři, kde zahájili svoji misijní činnost apoštolové Pavel a Barnabáš. Čisté teplé moře, vysoké hory a řada starověkých památek nabízejí atraktivní kombinaci poznávacího a relaxačního zájezdu.
28.890 Kč

23. 7. - 30. 7. 2022
Egypt – od pyramid přes horu Sinaj k Rudému moři

Egypt si většina lidí spojí buďto s pyramidami, nebo s lenošením u Rudého moře. A co když se obojí spojí dohromady, a navíc doplní cestováním po stopách izraelského exodu před 3.500 lety? Uvidíme Káhiru a její pamětihodnosti, pyramidy v Gíze, pojedeme po stopách Izraelců napříč Sinajským poloostrovem, vystoupíme na vrcholek hory Sinaj a závěr zájezdu strávíme relaxací a koupáním v Rudém moři.
25.980 Kč

12. 8. - 21. 8. 2022
Izrael od Dan po Bersabé

Prázdninový zájezd do Izraele, který kombinuje poznávání s koupáním ve 3 mořích za velmi dobrou cenu (9 denní). Navštívená místa: Jaffa, Středozemní moře, Armageddon, Sarid, Tel Jizreel, Tiberias, Arbel, Tel Dan, Cesarea Filipova, Golanské výšiny, Bental, Safed, Galilejské moře a okolí, Gan HaShlosha, Qasr alYahud, Jericho, Jeruzalém, Betlém, Nabí Samuel, Gibea Saulova, Bét El, Gibeon, Beer Ševa, Tel Arad, Mrtvé moře, Středozemní moře, Tel Aviv.
26.980 Kč

17. 9. - 25. 9. 2022
Izrael – po stopách vojenské historie

Tento zájezd je určen především zájemcům o moderní dějiny Izraele, který musel během 20. století vítězně vybojovat 5 velkých a nespočet malých vojenských střetů. Podíváme se na místa těchto bitev, ale nevynecháme ani další významná místa, která by měl vidět každý návštěvník Izraele. To vše s odborným historickým i vojenským výkladem.
26.980 Kč

8. 10. - 16. 10. 2022
Izrael o svátku Stánků

Tento zájezd je výjimečný nejen zasazením do jednoho z největších izraelských svátků – Stánků, ale i navštívenými místy, z nichž řadu jste ještě nikdy neměli možnost vidět. Posuďte sami: Jaffa, Cesarea, Megiddo, Sarid, Masarykův les, Tiberias, Chacor, Tel Dan, Údolí slz, Galilejské moře a okolí, Tel Salem, Sde Eliahu, Gilgál, Betlém, Jeruzalém, Ein Kerem, Gibea Benjamínova, Nábí Samuel, Bét El, Gibeon, Údolí smrti, Jericho, Mrtvé moře, Středozemní moře, Tel Aviv...
28.490 Kč

4. 11. - 17. 11. 2022
Velký okruh Jordánskem a Izraelem

Nejrozsáhlejší z nabízených zájezdů, který projede Izraelem i Jordánskem od severu k jihu a navštíví většinu významných míst v obou zemích. Navíc se vykoupáme ve 4 mořích, užijeme si krásné pouště i úchvatné památky, mezi kterými nesmí samozřejmě chybět ani jeden z divů světa – jordánské skalní město Petra.
40.480 Kč

6. 11. - 13. 11. 2022
Kypr – perla Středozemního moře

Kypr je krásný ostrov ve Středozemním moři, kde zahájili svoji misijní činnost apoštolové Pavel a Barnabáš. Čisté teplé moře, vysoké hory a řada starověkých památek nabízejí atraktivní kombinaci poznávacího a relaxačního zájezdu.
26.890 Kč

20. 11. - 27. 11. 2022
Poznejte Izrael – nenáročný okruh Svatou zemí

Tento zájezd je určen především seniorům nebo méně pohyblivým osobám. Jedná se o poznávací okruh po Izraeli, který není náročný na chození a na vše je připraven dostatek času. Navštívená místa: Jaffa, Cesarea, Karmel, Armageddon, Sarid, Tiberias, Galilejské moře a okolí, termální jezírka Gan HaShlosha, Qasr al Yahud, Jericho, Betlém, Jeruzalém, Mrtvé moře, Kumrán, Tel Aviv, Středozemní moře...
25.480 Kč

30. 11. - 7. 12. 2022
Etiopie – zemí královny ze Sáby

Etiopie je téměř neznámou zemí ve východní Africe, s křesťanskou a židovskou historií sahající až ke králi Šalomounovi. Tento zájezd navštíví především historické památky (skalní město Lalibela, Axum, Gondar, Addis Abeba), ale uvidíme i různé přírodní krásy (jezero Tana, vodopády na Modrém Nilu, místní savanu), poznáme život místních domorodců a užijeme si vynikající etiopskou kávu přímo v zemi odkud pochází ...
49.890 Kč

10. 12. - 17. 12. 2022
Egypt – od pyramid přes horu Sinaj k Rudému moři

Egypt si většina lidí spojí buďto s pyramidami, nebo s lenošením u Rudého moře. A co když se obojí spojí dohromady, a navíc doplní cestováním po stopách izraelského exodu před 3.500 lety? Uvidíme Káhiru a její pamětihodnosti, pyramidy v Gíze, pojedeme po stopách Izraelců napříč Sinajským poloostrovem, vystoupíme na vrcholek hory Sinaj a závěr zájezdu strávíme relaxací a koupáním v teplém Rudém moři. To vše v době, kdy u nás již vládne sníh a zima.
25.890 Kč
Podrobné prospekty k jednotlivým zájezdům Vám zašleme na vyžádání. Pište na adresu