Známá biblická a historická místa, osamělé pouštní paláce, nádherné přírodní scenérie.
Navštivte je spolu s námi!

0107

Letní camp u Galilejského moře

1.7. 2023 - 9.7. 2023
16.980 Kč

18.989 Kč nad 26 let věku

Nabízíme již tradiční týdenní pobytový tábor v Izraeli na pláži u Genezaretského jezera (Galilejského moře) s koupáním, rybařením, sportováním, výlety do okolí, přímo na místech, kde žil Ježíš a jeho učedníci. Součástí je poznávání míst známých z Bible, plavba lodí po Genezaretském jezeře, koupání ve Středozemním a Mrtvém moři, návštěva známých biblických a historických míst Kafarnaum, Tiberias, Jericho, Jeruzalém, podhůří Golanských výšin – prameny Jordánu, a mnoho dalších míst. Kemp je primárně určen mládeži od 14 let, ale účast je možná i pro rodiny s dětmi nebo i pro osoby starší, kterým nevadí určité nepohodlí v kempu. Během tohoto tábora ochutnáte opravdu novozákonní atmosféru na vlastní kůži, na rozdíl od běžných poznávacích zájezdů.
1008

Izrael od Dan po Bersabé (s koupáním ve 3 mořích)

10.8. 2023 - 19.8. 2023
27.980 Kč

Standardní poznávací zájezd do Izraele, který zahrnuje všechny významné zajímavosti a řadu dalších méně známých míst, připomínajících historii této země od starověku až po dnešní moderní stát Izrael. Projedeme Izraelem od Dan v podhůří Hermonu až po Beer-Ševu v Negevské poušti. Samozřejmě nevynecháme Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Safed, Kafarnaum, Magdalu, Jericho ani planinu Armageddon. Užijeme si také krásné přírodní scenérie, a vzhledem k letnímu počasí se budeme koupat ve Středozemním, Mrtvém i Galilejském moři.
0809

Izrael po stopách bojů

8.9. 2023 - 16.9. 2023
27.890 Kč

Tento zájezd je určený především zájemcům o novodobou historii státu Izrael se zaměřením na vojenskou historii. Během posledních 75 let od vzniku izraelského státu na jeho území proběhly 3 velké války (1948, 1967, 1973) a bezpočet menších bojových konfliktů a operací. V tomto zájezdu navštívíme místa nejdůležitějších bitev na Golanských výšinách, v okolí Jeruzaléma i v Negevské poušti, legendární pevnost Masadu u Mrtvého moře a řadu dalších míst, které by návštěvník Izraele neměl minout. Prohlédneme si významná muzea, zaměřená na vojenskou historii, ale samozřejmě navštívíme i řadu dalších zajímavostí. Vykoupáme se také v Galilejském, Mrtvém i Středozemním moři.
2909

Izrael na svátek stánků

29.9. 2023 - 8.10. 2023
28.890 Kč

Nadstandardní poznávací zájezd, při kterém ochutnáme zcela zvláštní atmosféru jednoho z nejvýznamnějších židovských svátků – Svátků stánků. Na oslavu tohoto svátku jsme připravili bohatou nabídku míst, jejichž návštěva je sama o sobě svátkem. Jedná se především o Bét El, Šílo, Samaří a Šekem, ale samozřejmě uvidíme i Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Kafarnaum a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat ve třech ze 4 izraelských moří – Středozemním, Galilejském a Mrtvém moři, a doslova si osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. Na některá z těchto míst dosud běžné zájezdy nejezdí. Jedním z vrcholů zájezdu bude účast na Jeruzalémském pochodu, který je každoročně největší veřejnou akcí pořádanou v Jeruzalémě.
0810

Kypr – perla Středozemního moře

8.10. 2023 - 15.10. 2023
28.890 Kč

Ideální kombinace poznávacího zájezdu s koupáním a odpočinkem u Středozemního moře. Dopoledne objevujeme krásy ostrova a odpoledne se koupeme na pláži přímo u hotelu. Víte, že na Kypru začal apoštol Pavel s Barnabášem svoje misijní působení? Víte, že zde působil a zemřel sv. Lazar – přítel Ježíšův? Víte, že nádherné místní pohoří Trodos dosahuje dvoukilometrové výšky? Víte, že zdejší víno Comandaría je nejstarším známým vínem na světě? Víte, že ostrov je rozdělen na řeckou a tureckou část a mezi nimi existují obrovské rozdíly? Na všechny tyto otázky a řadu dalších zajímavostí se podíváme zblízka, stejně jako ochutnáme výbornou místní kuchyni a užijeme si teplé moře.
0910

Biblický Izrael

9.10. 2023 - 19.10. 2023
28.890 Kč

Tento zájezd projede v chronologickém pořadí všechna místa zaznamenaná v Markově evangeliu a pomůže pochopit život a působení Ježíše Krista. Nevynecháme ale ani řadu jiných zajímavostí a přírodních krás. Vzhledem k termínu se budeme koupat ve 3 ze 4 izraelským moří. Tento zájezd ocení především čtenáři Bible, ale i lidé, kteří o ní nic nevědí a chtějí se dozvědět více.
0211

Velký okruh Jordánskem a Izraelem

2.11. 2023 - 16.11. 2023
43.480 Kč

Již tradičně nejrozsáhlejší a nejbohatší zájezd v naší nabídce. Poznáme nejen Izrael od severu k jihu, ale také Jordánsko s jeho starobylými památkami, úchvatnými pouštěmi se skrytými paláci a světoznámým skalním městem Petra, které dnes patří mezi 7 divů světa. Vykoupáme se ale také ve 4 mořích a v tom Rudém bude navíc možnost obdivovat místní korálové útesy. Mrtvé moře nás zase ponese jako korkovou zátku a jeho léčivá voda pohladí naše zdraví. Tato kombinace navštívených míst je unikátní a v tomto rozsahu ji nikdo nenabízí.
1111

Poznejte Izrael (nenáročný okruh Svatou zemí)

11.11. 2023 - 19.11. 2023
27.490 Kč

Tento zájezd je připraven tak, aby ho mohly absolvovat i osoby starší, případně se sníženou pohyblivostí, nebude náročný na chození, a naopak v něm bude dostatek času na odpočinek. Přesto účastníci navštíví všechna významná místa v Izraeli jako např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, Tiberias, Kafarnaum, a mnoho dalších míst. Vykoupáme se ve světoznámém Mrtvém moři a v Galilejském moři, a navíc v termálních jezírkách Gan HaShlosha, vychutnáme si výjimečnou atmosféru Galilejského moře také z paluby dřevěné lodi a budeme si moci doslova osahat ta nejdůležitější z míst popsaných v Bibli a dalších historických pramenech.
1911

Velký okruh Egyptem (s plavbou po Nilu a výstupem na horu Sinaj)

19.11. 2023 - 29.11. 2023
45.980 Kč

Unikátní zájezd, který zahrnuje všechna významná místa, které by měl člověk v Egyptě shlédnout. Kromě ohromujících pyramid a nádherných chrámů poznáme také řadu přírodních zajímavostí. Část cesty poplujeme velkou hotelovou lodí po Nilu a také vystoupáme na horu Sinaj, kde dostal Mojžíš od Boha Desatero. Závěr zájezdu pak strávíme odpočinkem a koupáním u krásného Rudého moře, a to v době, kdy u nás již obvykle mrzne... Navštívíme Káhiru, Gizu, Sakkaru, Luxor, Karnak, Údolí králů, Asuánskou přehradu, Abů Simbel, Sinajský poloostrov, klášter sv. Kateřiny, letovisko Nuweiba a řadu dalších zajímavých míst...
0612

Etiopie – zemí královny ze Sáby

6.12. 2023 - 13.12. 2023
49.890 Kč

Etiopie zaujímá 15 x větší rozlohu než Česká republika. Místní rozvinutá civilizace přijala již před naším letopočtem židovské náboženství a následně i křesťanství, které zde zapustilo kořeny již na přelomu letopočtu. Etiopie nebyla nikdy ovládnuta a kolonizována, odolala i staletí trvajícím islámským výbojům a uhájila si své obyvatele i křesťanství jako státní náboženství. Etiopští vládci byli moudří, silní a bohatí, zanechali po sobě úžasné památky v krásné zemi, která ještě není turisticky doceněna. Etiopie je právem považována za ideální zemi k prvnímu seznámení s africkým kontinentem.

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Máte-li chuť zúčastnit se spolu s námi některého z výše uvedených zájezdů, dejte nám o tom vědět vyplněním tohoto formuláře.