Izrael od Dan po Bersabé

rozšířený zájezd s koupáním ve třech mořích

1. - 9. 11. 2020

odlet v neděli 1. 11.
v nočních hodinách

23 490 Kč + 120 USD

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Starověký Izrael byl popisován jako země rozkládající se mezi Dan na severu a Beer Šebou na jihu. Celá oblast je doslova prošpikována historickými a přírodními skvosty, které určitě stojí za shlédnutí. K tomu se koupat ve třech mořích a užívat si tepla v době, kdy je u nás již pokročilý podzim.

Nabízíme Vám poznávací zájezd, ve kterém projedeme toto území křížem krážem a ukážeme si nejen nejdůležitější místa připomínající tehdejší říši, ale i řadu méně známých, nicméně stejně zajímavých lokalit, připomínajících historii této země od starověku až po dnešní moderní stát Izrael. Kromě toho uvidíme krásné přírodní scenérie, vykoupáme se ve Středozemním, Mrtvém i Galilejském moři. Nezapomenutelnou atmosféru Galilejského moře prožijeme také z paluby rybářských loděk, které jako by z oka vypadly těm na kterých se zde plavíval Ježíš a jeho učedníci. To vše pod vedením zkušeného průvodce a znalce Izraele, s ubytováním ve slušných hotelech a pohodlným cestováním.

CENA 23 490 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha - Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu
  • 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu
  • plavbu lodí po Galilejském moři

CENA NEzahrnuje:

  • 120 USD (platí se až v Izraeli) - spropitné a vstupné na společně navštívená místa dle programu
  • fakultativní návštěvu Masady (cena 23 USD včetně lanovky)
    fakultativní návštěvu Masady (cena 23 USD včetně lanovky)

Důležitá upozornění:

Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 25 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours and Travel, která zajišťuje ubytování, dopravu i další služby v Izraeli.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

1.11. 2020 (neděle)
Odlet do Izraele
Sraz na letišti v Praze ve 21:30 hod., odbavení a odlet do Izraele ve 23:50 hod.
2. 11. 2020 (pondělí)
Přílet do Izraele, Aškelon, Beer Ševa, Betlém
Přílet do Izraele ve 4:35 hod., po odbavení nás autobus odveze do Jaffy. Prohlídka ztichlého centra tohoto starověkého přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme směrem na jih k Aškelonu – starověkému městu odkud pocházel král Herodes Veliký. Bonusem bude koupání ve Středozemním moři na krásné pláži přímo uprostřed vykopávek.. Dále zamíříme směrem na jihovýchod k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety a prohlédneme si i Abrahamovu studnu a místní důmyslný systém zásobování vodou. Navečer dorazíme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a čeká nás zasloužený nocleh.
3. 11. 2020 (úterý)
Jeruzalém – město velkého Krále
Po snídani začneme prohlídku Jeruzaléma na hoře Sion. Pokračujeme do židovské čtvrti Starého města, prohlédneme si vykopávky původních hradeb z doby krále Chizkiáše a další pamětihodnosti, mezi kterými nebude chybět ani známá Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Odtud projdeme křesťanskou čtvrtí do centra Starého města, kde si prohlédneme další z místních pamětihodností a podíváme se také na provoz na jeruzalémských střechách, což je zajímavý místní fenomén. Večer se vrátíme na hotel k dobré večeři a noclehu.
4. 11. 2020 (středa)
Jeruzalém, Betlém
Po dobré snídani vyjedeme na Olivovou horu, odkud je nejhezčí panoramatický výhled na Jeruzalém. Potom sejdeme z Olivové hory do Getsemanské zahrady. Přejdeme údolí Kidron a Lví branou vstoupíme do města. Navštívíme autentické vykopávky Bethesdy a potom se zastavíme na Litostrotos v místě, kde stávala v biblických dobách římská pevnost Antonia, ve které Pilát soudil Ježíše. Nesmíme vynechat ani Zahradní hrob – místo, kde byl podle některých zdrojů ukřižován a pohřben Ježíš Kristus. Odpoledne se přesuneme do Betléma, kde si prohlédneme místa spojená s narozením Ježíše Krista. Po návratu na hotel nás bude čekat dobrá večeře a zasloužený odpočinek.
5. 11. 2020 (čtvrtek)
Mrtvé moře a okolí
Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom si společně prohlédneme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Poté přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na večeři, po ní nás čeká balení a nocleh.
6. 11. 2020 (pátek)
Odjezd na sever, Jericho, řeka Jordán, Gan HaShlosha, Galilejské moře, Tiberias
Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na sever do Galileje. Nejprve se podíváme do biblického města Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města na Zemi. Zastavíme se u řeky Jordánu na místě zvaném Qasr Al Yahúd – jedná se o autentické místo, kde křtil Jan Křtitel. Další zastávka bude v přírodní rezervaci Gan HaShlosha – vykoupeme se v termálních jezírkách s celoročně teplou vodou. Následovat bude mošav Tamar B´Kfar – inspirativní příběh pionýrské rodiny Schneidmannů a jejich farmy na pobřeží Galilejského moře, Večer dorazíme na hotel v Tiberias, ubytujeme se, košer povečeříme a zaslouženě vyspíme.
7. 11. 2020 (sobota)
Podhůří Hermonu a Golanské výšiny
Po dobré košer snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud vyrazíme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověké izraelské obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Nedaleko odtud si prohlédneme biblickou Cesareu Filipovu a pohanskou svatyni u pramene Banyias. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silni ci č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel se dobře navečeříme a čeká nás nocleh.
8. 11. 2020 (neděle)
Safed, Galilejské moře a okolí
Po vydatné snídani vyrazíme do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomene-me hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. Před polednem se vrátíme ke Galilejskému moři, zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu svatého Petra – v tradiční úpravě z biblic-kých dob a budeme mít čas i na vykoupání. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Následně nás čeká zlatý bod dnešního programu - plavba po Galilejském moři v dřevěné rybářské lodi. V podvečer se zastavíme v Magdale a ukážeme si nedávno objevenou synagogu z doby Ježíšovy, která se našla v autentickém stavu. Zájezd zakončíme závěrečným večerem na pláži s grilováním, povídáním... až do pozdních nočních hodin, poté odjedeme rovnou na letiště.
9. 11. 2020 (pondělí)
Návrat do ČR
Noční přejezd na letiště v Tel Avivu, kde nás čeká odbavovací proces, odlet do ČR v 5:35 hod. a přílet do Prahy v 08:40 hod. místního času.

Program příletového a odletového dne může být mírně upraven s ohledem na případné změny v letovém řádu pro rok 2020.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 10 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.