Poznejte Izrael 

nenáročný okruh Svatou zemí, vhodné pro seniory

16. - 24. 10. 2020

odlet v pátek 16. 10. v dopoleních hodinách

22 980 Kč + 120 USD

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst, ale především biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských      a muslimských památek. Pojeďte se na ně s námi podívat.

Za doprovodu českého specializovaného průvodce navštívíte Jeruzalém, Betlém, Jericho, Kumrán, Tiberias, Kafarnaum, a mnoho dalších míst. Vykoupáte se ve 3 izraelských mořích - světoznámém Mrtvém moři, ve Středozemním a Galilejském moři a navíc v termálních jezírkách Gan HaShlosha, vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře také z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat ta nejdůležitější z míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech.

Tento zájezd je speciálně připraven tak, aby ho mohly absolvovat i osoby starší, případně se sníženou pohyblivostí, nebude náročný na chození a naopak v něm bude dostatek času na odpočinek. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu.

CENA 22 980 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha - Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu
  • 7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu
  • plavbu lodí po Galilejském moři

CENA NEzahrnuje:

  • 120 USD (platí se až v Izraeli) - spropitné a vstupné na společně navštívená místa dle programu

Důležitá upozornění:

Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 25 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours and Travel, která zajišťuje ubytování, dopravu i další služby v Izraeli.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

16. 10. 2020 (pátek)
Odlet do Izraele, Tiberias
Sraz všech účastníků je v 10:15 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u hlavního displeje s odlety, vlastní odlet je ve 12:45 hod. Dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol. Přílet do Tel Avivu v 17:30 hod. místního času. Odbavení, přejezd na hotel v Tiberias, ubytování a nocleh.
17. 10. 2020 (sobota)
Chacor, prameny Jordánu a Cesarea Filipova, Golanské výšiny
Po snídani si prohlédneme vykopávky biblického města Chacor a odtud se vydáme k horskému masívu Hermon, kde je v Banyiasu jeden z pramenů řeky Jordán. U něho stávalo starověké královské město Cesarea Filipova. Po obědě vyjedeme na pohraniční hřeben Golanských výšin. Po zastávce v Údolí slz budeme pokračovat na horu Bental s dalekým výhledem do Sýrie. Večer se vrátíme do Tiberias na hotel k večeři a noclehu.
18. 10. 2020 (neděle)
Galilejské moře a okolí
Snídaně, plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, Magdala – nově objevené autentické město z doby Ježíšovy, návrat na hotel, večeře, nocleh.
19. 10. 2020 (pondělí)
Přejezd na jih do Judska, Gan HaShlosha, Jordán, Jericho, Betlém
Snídaně, mošav Tamar B´Kfar – rodinná farma nedaleko Galilejského jezera – velice zajímavý příběh osídlování Izraele počátkem 20. století, národní park Gan Ha Shlosha – koupání v termálních jezírkách s teplotou 28°C – velmi příjemné místo, přejezd do Judska, řeka Jordán - Qasr Al Yahud – místo kde působil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn Ježíš, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem, výhled na horu Pokušení, místo setkání Ježíše se Zacheem, pramen proroka Elíši, přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.
20. 10. 2020 (úterý)
Jeruzalémské Staré Město
Snídaně, hora Sion – Caenaculum - místo Poslední večeře, Davidův hrob, Židovská čtvrť Starého města - Cardo Maximus - vykopávky římské hlavní třídy, zbytky hradeb z doby Šalomounovy, Zeď nářků - nejsvětější místo judaismu, arabská a křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma, návrat na hotel, večeře, nocleh.
21. 10. 2020 (středa)
Jeruzalém Jad VaShem
Snídaně, Jad VaShem – známý památník obětem holocaustu v Jeruzalémě, obří Menora u Kne-setu – izraelského parlamenu, odpoledneTel Aviv – koupání na příjemné pláži ve Středozemním moři, návštěva nedalekého vyhlášeného tržiště Karmel, v podvečer prohlídka centra staré Jaffy (biblického Joppe), návrat na hotel, večeře, nocleh.
22. 10. 2020 (čtvrtek)
Jeruzalém, Betlém
Snídaně, Olivová hora - panoramatický výhled na Jeruzalém, Jeruzalém – Getsemanská zahrada, Zahradní hrob, odpoledne Betlém - místo narození Ježíše Krista a přilehlý jeskynní systém, návrat na hotel, večeře, nocleh.
23. 10. 2020 (pátek)
Mrtvé moře a okolí
Snídaně, Pole pastýřů poblíž Betléma, překrásné údolí Wádi Quelt v judské poušti - vyhlídka na místo s extrémními klimatickými podmínkami, 2x zmiňované v Bibli, Kumrán – místo nálezu svitků od Mrtvého moře, koupání v Mrtvém moři – nejnižší místo na Zemi (-417 m), návrat na hotel, večeře, kratší nocleh.
24. 10. 2020 (sobota)
Odlet do ČR
Časná lehká snídaně, okolo 1.00 hod. ranní odjezd na letiště, odbavení k odletu, odlet do ČR v 05:35 hod., přílet do Prahy v 08:40 hod. místního času.

Program příletového a odletového dne může být mírně upraven s ohledem na případné změny v letovém řádu pro rok 2020.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 10 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.