Velký okruh Jordánskem a Izraelem

s koupáním ve 4 mořích

6. - 19. 11. 2020

odlet v pátek 6. 11. ve večerních hodinách

36 890 Kč + 280 USD

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

12x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Izrael a Jordánsko skrývají na svém území kromě nádherných přírodních scenérií také mnoho biblických míst patřících ke starověkému Izraeli, úžasné památky na zaniklý národ Nabatejců, osamělé pouštní paláce a  pestrou směsici židovských, křesťanských a muslimských památek. Tento zájezd, který je obsahově zcela výjimečný, navštíví krásné památky Jordánska včetně světoznámé Petry a neméně zajímavá místa napříč celým Izraelem. Bonusem je koupání ve všech 4 izraelských mořích (Středozemní, Galilejské, Mrtvé, Rudé) a relaxace v eilatském letovisku.

Za doprovodu zkušených průvodců si budete moci doslova osahat tato místa a zažít zdejší výjimečnou atmosféru. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu.

CENA 36 890 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha – Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli a Jordánsku moderním klimatizovaným autokarem
  • 12x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (formou švédských stolů)
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu a místních průvodců

CENA NEzahrnuje:

  • 280 USD (vybírá se až v Izraeli) - vstupné do Petry, jordánské vstupní vízum + výstupní poplatky na jordánských a izraelských hranicích, spropitné v hotelu, řidičům autobusů a místním průvodcům, vstupné na ostatní společně navštívená místa (pro orientaci – jen samotné vstupné do Petry činí 75 USD, víza a poplatky na obou hranicích dalších 65 USD)
  • dále fakultativní návštěvu podmořského akvária (25 USD), případně rezervace na korálovém útesu (10 USD) nebo Delfíního zálivu v Eilatu – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí

Důležitá upozornění:

Cena zájezdu je platná v případě, že kurs dolaru vůči koruně nepřesáhne měsíc před zájezdem hranici 1:25. V opačném případě bude muset být cena navýšena úměrně propadu kurzu koruny.

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours, která zajišťuje ubytování, dopravu i další služby v Izraeli a v Jordánsku.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

6. 11. 2020 (pátek)
Odlet do Izraele
Sraz všech účastníků je ve 21:00 hod. na letišti Václav Havla v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u tabule s odlety, odbavení, vlastní odlet je ve 23:00 hod.
7. 11. 2020 (sobota)
Přílet do Izraele, Jaffa, Středozemní moře, Muchraka, Tiberias
Přílet do Tel Avivu ve 03:50 h místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme na sever se zastávkou u akvaduktu, který napájel sídelní město římských prokurátorů - Cesareu Přímořskou. Zde se vykoupáme ve Středo-zemním moři na příjemné přírodní pláži. Dále se zastavíme na místě zvaném Muchraka – na vrcholku biblické hory Karmel v místě Eliášova zápasu s Baalovými proroky a pokocháme se dalekými výhledy. Známou dolinou Armageddon projedeme do Nazaretu, kde si prohlédneme světoznámou Baziliku Zvěstování ve městě, kde vyrůstal Ježíš Kristus. Odtud to již není daleko do starověkého lázeňského města Tiberias, kde nás čeká večeře a zasloužený nocleh.
8. 11. 2020 (neděle)
Safed, Kafarnaum, okolí Galilejského moře
Po snídani vyrazíme na sever do Safedu – posvátného města judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zají-mavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštíví-me některou z místních středověkých synagod a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři, bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře. Poté se vrátíme na hotel k tradiční šabatové večeři a leckdo ještě možná vyrazí večer do města na procházku.
9. 11. 2020 (pondělí)
Arbel, Dan, Golany, Bental
Začneme košer snídaní a po ní vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud přejede-me do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme horskou džungli u prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel nás bude čekat opět večeře a jak po ní každý naloží se zbytkem večera již bude pouze jeho soukromá věc. Možností je v Tiberias mnoho....
10. 11. 2020 (úterý)
Přejezd do Jordánska, Jábeš, Sukkót, Jabok, Jerash, Ammán
Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a přejedeme na jordánské hranice jižně od Galilejského moře. Prvními navštívenými místy v Jordánsku budou dávné biblické lokality - Tell Abu al-Kharaz (Jábeš Gileádská), Tel Dayr Alla (biblický Sukkot) a říčka Jabok. Odpoledne si prohlédneme ohromující starověké město Jerash (Gerasa) – jednu z největších a nejlépe zachovaných antických památek Blízkého východu. V podvečer přijedeme do Ammánu, hlavního města Jordán-ského království, zde se ubytujeme, výborně navečeříme a uložíme ke spánku.
11. 11. 2020 (středa)
Pouštní paláce – tajemné perly jordánské historie
Po snídani vyrazíme směrem na východ, prohlédnout si jordánské pouštní paláce: nejprve tajemný palác Al Amra s krásnou výzdobou, zařazený na seznam Světového dědictví UNESCO, pro nás je zajímavé, že byl za dramatických okolností objeven naším významným cestovatelem A. Musilem. Dále cestou pouští uvidíme ještě Al Kharanah –opevněný karavanseráj a poslední Al Azraq – „Modrý hrad“ – což bývala největší starověká oáza v jordánské poušti, sídlo legendár-ního Lawrence z Arábie, Večer se vrátíme do Ammánu, navečeříme a budeme se pomalu připravovat na zítřejší odjezd.
12. 11. 2020 (čtvrtek)
Stezka králů – Hora Nebo, Madaba, Machairos
Po snídani nás čeká průjezd Jordánskem na jih po Stezce králů: První zastávkou bude známá Hora Nebo – místo, kde zemřel Mojžíš poté, co mu bylo umožněno nahlédnout do zaslíbené země. Dále se zastavíme ve starověké Madabě a prohlédneme si světoznámou mozaikovou mapu znázorňující Blízký východ na pdlaze chrámu sv. Jiří. V poušti nedaleko Mrtvého moře navštívíme pevnost Machairos, kde nechal král Herodes popravit Jana Křtitele. Večer dorazíme do Petry, kde se ubytujeme, navečeříme a nabereme síly na zítřejší celodenní výlet.
13. 11. 2020 (pátek)
Nabatejské skalní město Petra
Po snídani nás čeká celodenní prohlídka světoznámé Petry, nádherného skalního města, vybudo-vaného národem Nabatejců. Petra je právem považována za jeden ze 7 novodobých divů světa a je jedním z vrcholných bodů také našeho programu. Večer se vrátíme do hotelu k večeři a odpo-činku.
14. 11. 2020 (sobota)
Údolí Wadi Rum, přejezd do Izraele, Eilat
Snídaní se opět rozloučíme s naším hotelem, a cestou k hranicím se zastávíme v údolí Wadi Rum, kde uvidíme nádherné pouštní scenérie v největší jordánské přírodní rezervaci a také stanici legendární hidžábské železnice. Následovat bude přejezd na hranice, odbavení a překročení hranic zpět do Izraele a transfer do nedalekého, Eilatu, což je známé letovisko u Rudého moře. Zde se ubytujeme a zbytek dne můžeme relaxovat u moře na centrální pláži nedaleko od hotelu. Večer si dáme dobrou večeři a kdo bude chtít, může před usnutím vyrazit ještě na promenádu po pobřeží.
15. 11. 2020 (neděle)
Eilat - odpočinkový den u Rudého moře
Kdy přijdete na snídani bude Vaše věc a jak naložíte s celým dnem také. Možností je celá řada – kromě koupání na pláži také nabídka fakultativních akcí: návštěva národní přírodní rezervace Coral Reef - korálový útes – koupání a šnorchlování na útesu, eilatská podmořská observatoř a akvárium, Delfíní záliv – možnost potápění s delfíny, výjezd na velbloudech do pouště a mnoho dalších. Tyto fakultativní akce si platí každý sám podle svého uvážení. Jen nesmíte zapomenout přijít včas na hotel k večeři.
16. 11. 2020 (pondělí)
Přejezd na sever, Timna, Yotvata, Mrtvé moře
Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme Negevskou pouští na sever. Nejprve se za-stavíme v měděných dolech Timna, odkud čerpal své bohatství i král Šalomoun, poté nás čeká velmi zajímavá exkurze v pouštním kibucu Yotvata, který uprostřed pouště vybudoval jednu z nej-větších mlékáren v Izraeli a kromě skvělých jogurtů a zmrzlin produkuje také zeleninu pro vnitřní trh i na export. Odpoledne dojedeme ke známému Mrtvému moři. Jedná se o nejníže položené místo na Zemi, zajímavé také tím, že v solí nasycené vodě se nedá potopit (ideální pro neplavce). Odtud přejedeme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a uložíme k noclehu.
17. 11. 2020 (úterý)
Jeruzalém – město ze zlata a Betlém
Dnešek začneme jako obvykle snídaní, poté přejedeme do Jeruzaléma a z hory Sion projdeme Starou židovskou čtvrtí, kde nevynecháme posvátnou Zeď nářků, hlavní třídu z doby římské - Cardo Maximus a další pamětihodnosti. Odpoledne zajedeme do Betléma si prohlédnout místa spojená s narozením Ježíše Krista. Večer se vrátíme na hotel k dobré večeři.
18. 11. 2020 (středa)
Jeruzalém – město velkého Krále
Po snídani nás autobus vyveze na Olivovou horu s panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Odtud budeme pokračovat procházkou do Getsemanské zahrady a přes údolí Kidron vstou- píme Lví branou do Starého města. Zde si prohlédneme pozůstatky vodní nádrže Bethesda a Lithostrotos – místo, kde Pilát soudil Ježíše. Odpoledne navštívíme Zahradní hrob – alterna-tivní místo pohřbu Ježíše Krista a vyjde nám i trochu času na osobní volno, prohlídku tržišť apod. Po návratu na hotel se již budeme balit na zítřejší odjezd, navečeříme se a naposled vyspíme.
19. 11. 2020 (čtvrtek)
Tel Aviv
Návrat do ČR

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 15 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.