Aktivní dovolená v Izraeli

s koupáním ve třech mořích

31. 7. - 8. 8. 2020

odlet v pátek 31. 7. ve večerních hodinách

AKCE 21 990 Kč

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

zpáteční letenka Praha - Tel Aviv - Praha

Tento zájezd kombinuje letní dovolenou u moře s poznáváním krásné a nesmírně zajímavé země, prošpikované historickými a přírodními skvosty, které určitě stojí za zhlédnutí. Izrael má celkem 4 moře a během tohoto týdne se vykoupáte ve 3 z nich (Středozemní, Galilejské a Mrtvé), a k tomu v řece Jordánu, pod vodopády v Judské poušti a v přírodních lázních Gan HaShlosha.

Kromě toho uvidíte krásné přírodní scenérie, historické památky sahající až 10.000 let hluboko do historie a posvátná místa všech tří monoteistických náboženství (judaismus, křesťanství, islám).  To vše pod vedením zkušeného průvodce a znalce Izraele, s ubytováním v příjemných hotelech s dobrým jídlem a pohodlným cestováním. Prostě aktivní dovolená jak má být!

CENA 21 990 Kč (jinak 23 490 Kč) zahrnuje:

* akční cena platí při úhradě zájezdu do 20.4.2020

  • leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků
  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem
  • 6x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
  • plavbu lodí po Galilejském moři
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

CENA NEzahrnuje:

  • 120 USD (platí se až v Izraeli) - spropitné a vstupné na navštívená místa dle programu
  • dále fakultativní návštěvu Masady (cena 23 USD včetně lanovky)

Důležité upozornění:

Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 24 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours, která zajišťuje ubytování, dopravu i ostatní služby v Izraeli.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

31. 7. 2020 (pátek)
Odlet do Izraele
Večerní sraz na letišti v Praze ve 21:30 hod., odbavení, odlet do Izraele ve 23:50 hod.
1. 8. 2020 (sobota)
Přílet do Izraele, Aškelon, Beer Ševa, Betlém
Přílet do Izraele ve 4:35 hod., po odbavení nás autobus odveze do Jaffy. Prohlídka ztichlého centra tohoto starověkého přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme směrem na jih k Aškelonu – starověkému městu odkud pocházel král Herodes Veliký. Prohlédneme si nejstarší klenutou bránu na světě a další místní památky, ale hlavně se skvěle vykoupáme ve Středozemním moři na krásné pláži přímo uprostřed vykopávek. Dále zamíříme směrem na jihovýchod k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety, prohlédneme si i Abrahamovu studnu a místní důmyslný systém zásobování vodou. Navečer dorazíme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a čeká nás zasloužený nocleh.
2. 8. 2020 (neděle)
Jeruzalém – město velkého Krále
Po dobré snídani vyjedeme na Olivovou horu, odkud je nejhezčí panoramatický výhled na Jeruzalém. Potom sejdeme z Olivové hory do Getsemanské zahrady a podíváme se na místo Ježíšova zatčení. Odtud přejedeme na horu Sion. Pokračujeme do židovské čtvrti Starého města, prohlédneme si vykopávky původních hradeb z doby krále Chizkiáše a další pamětihodnosti, mezi kterými nebude chybět ani známá Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Odpoledne navštívíme křesťanskou a muslimskou čtvrť Starého města s řadou místních zajímavostí, mezi nimiž je i výrazný Chrám Božího hrobu. Večer se vrátíme na hotel k dobré večeři a noclehu.
3. 8. 2020 (pondělí)
Tel Aviv, Betlém
Den začneme snídaní, po které se přesuneme do Tel Avivu. Hlavním dnešním programem bude koupání ve Středozemním moři na příjemné pláži u hlavní městské promenády. Nedaleko odtud je ale také největší izraelská tržnice Ha Carmel, která určitě stojí za návštěvu. Zájemci se mohou podívat také na vyhlášený Šúk HaPišpišim (bleší trh v Haifě) – obrovské tržiště, kde zjistíte co všechno se také může nabízet k prodeji. K tomu všemu řada stánků a krámků s rozličnými pochoutkami, které musíte ochutnat. Navečer se vrátíme do Betléma, kde si prohlédneme místa spojená s narozením Ježíše Krista. Po návratu na hotel nás bude čekat dobrá večeře. Po ní balení a zasloužený odpočinek.
4. 8. 2020 (úterý)
Jeruzalém, Mrtvé moře a okolí
Po dobré snídani přejedeme do Jeruzaléma, kde navštívíme Golgotu a Zahradní hrob – alternativní místo smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Poté vyrazíme k Mrtvému moři, navštívíme nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Překvapí nás koupání pod vodopády uprostřed Judské pouště. Poté přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Navečer se vrátíme opět do Betléma k večeři, po ní nás čeká balení a nocleh.
5. 8. 2020 (středa)
Odjezd na sever, Jericho, řeka Jordán, Gan HaShlosha, Galilejské moře, Tiberias
Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na sever do Galileje. Nejprve se podíváme do biblického města Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města na Zemi. Zastavíme se u řeky Jordánu na místě zvaném Qasr Al Yahúd – jedná se o autentické místo, kde křtil Jan Křtitel. Další zastávka bude v přírodní rezervaci Gan HaShlosha, kde se budeme koupat v jezírkách s krásně modrou barvou. Následovat bude mošav Tamar B´Kfar – inspirativní příběh pionýrské rodiny Schneidmannů a jejich farmy na pobřeží Galilejského moře, Večer dorazíme na hotel v Tiberias, ubytujeme se, košer povečeříme a zaslouženě vyspíme.
6. 8. 2020 (čtvrtek)
Podhůří Hermonu a Golanské výšiny
Po dobré košer snídani vyrazíme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Projdeme místní džunglí a namočíme se v prameništi řeky Jordán i starověké izraelské obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Nedaleko odtud navštívíme biblickou Cesareu Filipovu a pohanskou svatyni u pramene Banyias. Prohlédneme si také vodopád na řece Jordánu a poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu. Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Cestou zpět se můžeme ještě zastavit vykoupat v Galilejském moři. Po návratu na hotel se dobře navečeříme a někdo se před spaním třeba ještě vydá na procházku po lázeňském městě Tiberias.
7. 8. 2020 (pátek)
Safed, Galilejské moře a okolí
Po vydatné snídani vyrazíme do Safedu – jednoho z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko vysoko v horách s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. Před polednem se vrátíme ke Galilejskému moři, kde se opět vykoupáme a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení. Následně nás čeká zlatý bod dnešního programu - plavba po Galilejském moři v dřevěné rybářské lodi. V podvečer se zastavíme v Magdale a ukážeme si nedávno objevenou synagogu z doby Ježíšovy, která se našla v autentickém stavu. Zájezd zakončíme závěrečným večerem na pláži s grilováním, povídáním, večerním koupáním... až do pozdních nočních hodin. Poté odjedeme rovnou na letiště.
8. 8. 2020 (sobota)
Návrat do ČR
Noční přejezd na letiště v Tel Avivu, kde nás čeká odbavovací proces. Odlet do ČR v 5:35 hod. a přílet do Prahy ve 8:40 hod. místního času.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 10 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.