Izrael od Dan po Bersabe

rozšířený okruh

14. - 23. 5. 2020

odlet ve čtvrtek 14. 5. ve večerních hodinách

AKCE 23 780 Kč

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Budapešti

na letiště busem z Nesvad (příp. Bratislavy)

Starověký Izrael byl popisován jako země rozkládající se mezi Dan na severu a Beer Šebou na jihu. Celá oblast je doslova prošpikována historickými a přírodními skvosty, které určitě stojí za zhlédnutí.

Nabízíme Vám poznávací zájezd s nadstandardně rozšířeným okruhem, ve kterém projedeme toto území křížem krážem a ukážeme si nejen nejdůležitější místa připomínající tehdejší říši, ale i řadu méně známých, nicméně stejně zajímavých lokalit, připomínajících historii této země od starověku až po dnešní moderní stát Izrael. Kromě toho uvidíme krásné přírodní scenérie, vykoupáme se ve Středozemním, Mrtvém a Galilejském moři i v termálních jezírkách rezervace Gan HaShlosha. Nezapomenutelnou atmosféru Galilejského moře prožijeme také z paluby rybářských loděk, které jako by z oka vypadly těm, na kterých se zde plavil Ježíš a jeho učedníci. To vše pod vedením zkušeného průvodce, se slušným ubytováním a pohodlným cestováním.

CENA 23 780 Kč (původně 24 780) zahrnuje:

  • zpáteční letenku Budapešť – Tel Aviv - Budapešť vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem
  • 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

CENA NEzahrnuje:

  • 130 EUR (vybírá se až v Izraeli) - spropitné a vstupné na navštívená místa dle programu
  • dále dopravu autobusem z Nesvad (popř. z Bratislavy) do Budapešti na letiště a zpět (cena bude sdělena později a platit se bude při odjezdu)

Důležité upozornění:

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours, která zajišťuje ubytování, dopravu i ostatní služby v Izraeli.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

14. 5. 2020 (čtvrtek)
Odjezd na letiště a odlet do Izraele
Sraz všech účastníků bude v 18:00 hod. v Nesvadoch (popřípadě před tím ještě v Bratislavě), odtud odjedeme autobusem na letiště do Budapešti. Tam nás čeká odbavení a vlastní odlet ve 23:55 hod.
15. 5. 2020 (pátek)
Přílet do Izraele, Jaffa, Cesarea, Karmel, Nazaret, Tiberias
Přílet do Izraele ve 4:05 hod., odbavení na příletu, starověké přístavní město Jaffa (biblické Joppe) - prohlídka centra města při východu slunce je krásným zážitkem, dále se během přejezdu na sever zastavíme u Herodova akvaduktu nedaleko Cesareje Přímořské, kde bude také příležitost se vykoupat ve Středozemním moři. Následovat bude zastávka na vrcholku pohoří Karmel, kde došlo k památnému zápasu Eliáše s Baálovými proroky. Projedeme dolinu Armageddon se zastávkou v Nazaretu a navečer dorazíme do Tiberias - jednoho ze čtyř posvátných měst judaismu, kde se ubytujeme, navečeříme a uložíme k zaslouženému odpočinku.
16. 5. 2020 (sobota)
Arbel, prameny Jordánu, podhůří Hermonu a Golanské výšiny
Po dobré košer snídani vyjedeme na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias, s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Poté vyrazíme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán v nefalšované horské džungli i starověké izraelské obětiště Tel Dan v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu. Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Na hotel se vrátíme právě k večeři, po které možná ještě někdo vyrazí na procházku po večerní Tiberias.
17. 5. 2020 (neděle)
Safed, Galilejské moře a okolí
Po vydatné snídani vyrazíme do Safedu – dalšího z posvátných měst judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. Před polednem se vrátíme ke Galilejskému moři a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Přes poledne se také najde chvíle času na vykoupání. Odpoledne začneme návštěvou biblického města Kafarnaum – místa Ježíšova pobytu a působení. Poté se zastavíme v Magdale a ukážeme si nedávno objevenou synagogu z doby Ježíšovy, která se našla v autentickém stavu. Navečer si vychutnáme zlatý bod dnešního programu - plavbu po Galilejském jezeře v dřevěné rybářské lodi. Po návratu na hotel se dobře navečeříme a už se budeme balit na zítřejší odjezd na jih.
18. 5. 2020 (pondělí)
Tamar B´Kfar, Gan HaShlosha, Qasr Al Yahud, Jericho, Jeruzalém
Po snídani se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme do Judska. Nejprve se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou budou termální jezírka v národním parku Gan HaShlosha, zde bude možné se i příjemně vykoupat. Poté projedeme údolím Jordánu na místo zvané Qasr al Yahud, kde křtil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn i Pán Ježíš. Navečer se zastavíme v Jerichu, starověkém městě, mnohokrát zmiňovaném v Bibli. Odtud přejedeme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a někdo ještě možná vyrazí večer do města na procházku.
19. 5. 2020 (úterý)
Jeruzalém - město ze zlata
Po snídani vyjedeme na Olivovou horu, odkud je nejhezčí panoramatický výhled na Jeruzalém. Potom sejdeme z Olivové hory do Getsemanské zahrady. Přejdeme údolí Kidron a Lví branou vstoupíme do města. Navštívíme autentické vykopávky Bethesdy a potom se zastavíme na Litostrotos v místě, kde stávala v biblických dobách římská pevnost Antonia, ve které Pilát soudil Ježíše. Odpoledne navštívíme Zahradní hrob – možné místo smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Po návratu na hotel nás bude čekat zasloužená večeře a následný odpočinek.
20. 5. 2020 (středa)
Mrtvé moře a okolí
Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři. Zastavíme se na vyhlídce nad Wadi Qelt – Údolím smrti, krásném místě zmiňovaném dvakrát také v Bibli. Dále budeme pokračovat k nádhernému Davidovu údolí v oáze Ein Gedí, jedná se o místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Po poledni navštívíme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Potom přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. V podvečer se vrátíme opět do Betléma na večeři a nocleh.
21. 5. 2020 (čtvrtek)
Jeruzalém – město velkého Krále
Po snídani začneme prohlídku Jeruzaléma na hoře Sion. Pokračujeme do židovské čtvrti Starého města, prohlédneme si vykopávky původních hradeb z doby krále Chizkiáše a další pamětihodnosti, mezi kterými nebude chybět ani známá Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Odpoledne přejedeme do Betléma, zde si prohlédneme místa spojená s narozením Pána Ježíše Krista. Po návratu na hotel nás bude jako vždy čekat dobrá večeře a příjemný nocleh.
22. 5. 2020 (pátek)
Beer Šeba a Negevká poušť
Po snídani vyrazíme z Jeruzaléma směrem na jihovýchod k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety a prohlédneme si i původní Abrahamovu studnu a místní starověký důmyslný systém zásobování vodou. Dále pokračujeme na zachovalé pozůstatky nabatejského města Avdat, které leží v srdci Negevské pouště a přestože bylo důležitou karavanní křižovatkou, nebyl v něm jediný zdroj podzemní vody. Úžasné a těžko pochopitelné místo. Cestou zpět se zastavíme na místě posledního odpočinku prvního izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat. Navečer se vrátíme do Betléma na hotel, navečeříme se a čeká nás odpočinek.
23. 5. 2020 (sobota)
Tel Aviv, odlet zpět
Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a pojedeme do Tel Avivu, kde bude volný program s možností návštěvy širokého spektra galerií a muzeí. Zájemci mohou také utratit poslední šekely na vyhlášeném velikém tržišti HaCarmel. Kdo nechce běhat po městě, může se vykoupat ve Středozemním moři na nedaleké příjemné pláži. Okolo 16:00. hod. odjedeme na letiště, kde nás bude čekat obvyklý odbavovací maraton, potom odlet v 20:25 a přílet do Budapešti ve 22:45 hod. místního času s následným odjezdem autobusem do Nesvad případně do Bratislavy.

Program příletového a odletového dne může být mírně upraven s ohledem na případné změny v letovém řádu pro rok 2020.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 450,- € nebo 10 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.