Letní kemp u Galilejského moře 2. turnus

speciální zájezd s garantovanou nejnižší cenou pro mladé dospělé ve druhém týdnu letních prázdnin

10. - 18. 7. 2020

odjezd 10. 7. ve 21:00, návrat 18. 7. v 08:30

AKCE 14 490 Kč

+ 50 USD (hradí se na místě), bez stravy

kemp Magdala

ubytování ve stanu s vlastním stravováním

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Nabízíme již tradiční týdenní pobytový tábor v Izraeli na pláži u Genezaretského jezera (Galilejského moře) v červenci 2020, s koupáním, rybařením, sportováním, výlety do okolí, přímo na místech kde žil Ježíš a jeho učedníci. Součástí je poznávání míst známých z Bible, plavba lodí po Genezaretském jezeře, koupání v Mrtvém moři, návštěva známých biblických a historických míst Kafarnaum, Magdala, Tiberias, Jeruzalém, podhůří Golanských výšin - prameny Jordánu, a mnoho dalších míst.

AKČNÍ CENA 14 490 Kč zahrnuje:

* cena platí pouze pro mládež do 26 let, osoby starší platí plnou cenu ve výši 16 490 Kč

  • zpáteční letenku Praha – Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v termínu 10. - 18. 7. 2020
  • dopravu z letiště do kempu a zpět na letiště (včetně zastávek na zajímavých místech cestou)
  • ubytování v kempu ve stanu
  • plavba lodí po Galilejském moři
  • celodenní výlet autobusem (okolo Galilejského moře, na Golanské výšiny)
  • komplexní servis vedoucího zájezdu včetně vedení výletů na významná turistická a biblická místa v okolí, která jsou zařazena do programu (viz níže)

CENA NEzahrnuje:

  • stravu
  • 50 USD (vybírá se až v Izraeli) - z toho je hrazeno vstupné na navštívená místa, dále bakšišné řidičům autobusů a další obsluze, různé drobné výdaje nad rámec toho co je zahrnuto v ceně zájezdu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Součástí pobytu bude i kvalitní historické a biblické vyučování o životě v době Ježíšově a mnoho dalších zážitků. Vedoucím kempu bude český průvodce specializovaný na historii a současnost Izraele. Účast je možná i pro rodiny s dětmi nebo i pro osoby starší, kterým nevadí určité nepohodlí v kempu. Během tohoto tábora ochutnáte opravdu novozákonní atmosféru na vlastní kůži, na rozdíl od běžných poznávacích zájezdů.

Záznam z kempu u Galilejského moře 2015

PROGRAM ZÁJEZDU:

10. 7. 2020 (pátek)
Odlet do Izraele
Sraz všech účastníků je ve 21:00 v Praze na letišti, odbavení k odletu, vlastní odlet je ve 23:45 hod., dostatečný časový limit před odletem je nezbytný z důvodů odbavení a bezpečnostních kontrol.
11. 7. 2020 (sobota)
Přílet, Jeruzalém, Jericho, Mrtvé moře, přejezd do kempu
Přílet do Tel Avivu ve 4:35, odbavení na příletu, přejezd do Jeruzaléma. Návštěva nejvýznamnějších biblických a historických míst v Jeruzalémě – Zeď nářků, židovská čtvrť Starého města, vykopávky jeruzalémských hradeb z doby Šalomounova chrámu, hora Sion – Večeřadlo a hrob krále Davida, arabská a křesťanská čtvrť Starého města, Zahradní hrob a Damašská brána. Přejezd do Jericha – starověkého biblického města, odpoledne Mrtvé moře – koupání v nejnižším místě na světě (-420 m n.m.), odjezd do Galileje, Tiberias - příjezd do kempu na břehu Galilejského moře. Ubytování, úvodní večerní posezení, nocleh v kempu Magdala
12. 7. 2020 (neděle)
Den na břehu Galilejského moře
Odpočinkový den na břehu Galilejského moře spojený s vyučováním o Izraeli a jeho historii, možnost individuálních kratších výletů do okolí, koupání atd. večerní posezení, nocleh v kempu Magdala
13. 7. 2020 (pondělí)
Genezaret, Magdala
Pěší výlet do Genezaretu spojený s návštěvou muzea ve kterém je vystaven tzv. Ježíšův člun z 1. stol. našeho letopočtu, cestou zpět návštěva unikátních vykopávek starověkého města Magdaly, které pocházejí z doby Ježíšovy a pocházela odtud známá Máří Magdaléna. Návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh v kempu Magdala
14. 7.2020 (úterý)
Hora Arbel
Pěší výstup na horu Arbel nad Galilejským mořem – nádherný výhled na celé moře a okolí (Golanské výšiny, biblická a historická místa v okolí) – návrat do kempu, relaxace, večerní posezení, nocleh v kempu Magdala
15. 7. 2020 (středa)
Výlet do Tiberias
Pěší výlet do Tiberias – jednoho z posvátných židovských měst, odpoledne návrat do kempu. Večerní posezení, nocleh v kempu Magdala
16. 7. 2020 (čtvrtek)
Plavba po Galilejském moři
Plavba na člunu po Galilejském moři s autentickými zážitky při lovení ryb, odpoledne návrat do kempu, večerní posezení, nocleh v kempu Magdala
17. 7. 2020 (pátek)
Výjezd do podhůří Hermon a na Golany
Celodenní autobusový výlet do okolí Galilejského moře a na Golanské výšiny - Kafarnaum – vykopávky města, kde žil Ježíš a apoštolové, Tel Dan – hlavní sídlo izraelského kmene Dan, starověká svatyně a prameny Jordánu, výjezd na Golanské výšiny - hora Bental – výhledy na demilitarizované pásmo Kuneitra na hranicích a horskou přírodu, Návrat do kempu, večerní posezení nad Biblí, balení, příprava na odjezd v pozdních hodinách
18. 7. 2020 (sobota)
návrat do ČR
přejezd na letiště v Tel Avivu, odbavení k odletu, odlet v 05:35, přílet do Prahy v 8.20 místního času

PROGRAM ZÁJEZDU:

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 7.000,- Kč.