Velký okruh Jordánskem a Izraelem

s koupáním ve 4 mořích

12. - 24. 5. 2020

odlet ve úterý 12. 5. ve večerních hodinách

34 480 Kč + 250 USD

cena včetně leteckých tax a příplatku

ubytování

11x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

letecky z Prahy

Praha - Tel Aviv - Praha

Izrael a Jordánsko skrývají na svém území kromě nádherných přírodních scenérií také mnoho biblických míst patřících ke starověkému Izraeli, úžasné památky na zaniklý národ Nabatejců, osamělé pouštní paláce a  pestrou směsici židovských, křesťanských a muslimských památek. Tento zájezd, který je obsahově zcela výjimečný, navštíví krásné památky Jordánska včetně světoznámé Petry a neméně zajímavá místa napříč celým Izraelem. Bonusem je koupání ve všech 4 izraelských mořích (Středozemní, Galilejské, Mrtvé, Rudé) a relaxace v eilatském letovisku.

Za doprovodu zkušených průvodců si budete moci doslova osahat tato místa a zažít zdejší výjimečnou atmosféru. Kromě velmi slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu.

CENA 34 480 Kč zahrnuje:

  • zpáteční letenku Praha – Tel Aviv - Praha vč. všech leteckých tax a poplatků v daném termínu
  • dopravu po Izraeli a Jordánsku moderním klimatizovaným autokarem
  • 11x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (formou švédských stolů)
  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu a místních průvodců

CENA NEzahrnuje:

  • 250 USD (vybírá se až v Izraeli) - vstupné do Petry, jordánské vstupní vízum + výstupní poplatky na jordánských a izraelských hranicích, spropitné v hotelu, řidičům autobusů a místním průvodcům, vstupné na ostatní společně navštívená místa
  • dále fakultativní návštěvu podmořského akvária (25 USD), případně rezervace na korálovém útesu (10 USD) nebo Delfíního zálivu v Eilatu – platí si každý zájemce podle vlastního rozhodnutí

Důležitá upozornění:

Cena zájezdu je platná v případě, že kurs dolaru vůči koruně nepřesáhne měsíc před zájezdem hranici 1:24. V opačném případě bude muset být cena navýšena úměrně propadu kurzu koruny.

Zájezd je organizován ve spolupráci s naší partnerskou cestovní kanceláří Bethlehem Star Tours, která zajišťuje ubytování, dopravu i další služby v Izraeli a v Jordánsku.

DENNÍ PROGRAM ZÁJEZDU:

12. 5. 2020 (úterý)
Odlet do Izraele
Sraz všech účastníků je ve 21:00 hod. na letišti Václav Havla v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u tabule s odlety, odbavení, vlastní odlet je ve 23:00 hod.
13. 5. 2020 (středa)
Přílet do Izraele, Jaffa, Středozemní moře, Muchraka, Tiberias
Přílet do Tel Avivu ve 03:50 hod. místního času, odbavení, Jaffa – prohlídka starověkého biblického přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem, zastávka u Herodova akvaduktu nedaleko Cesareje na okraji přírodní pláže – koupání ve Středozemním moři, Muchraka – vrcholek hory Karmel na místě Eliášova zápasu s Baalovými proroky, příjezd do Tiberias, ubytování, večeře, nocleh.
14. 5. 2020 (čtvrtek)
Safed, Galilejské moře a okolí
Snídaně, Safed – pitoreskní starobylé posvátné město judaismu, Hora Blahoslavenství, Kafarnaum – místa působení Pána Ježíše Krista, koupání v Galilejském moři a plavba po něm, po návratu na hotel večeře, nocleh.
15. 5. 2020 (pátek)
Přejezd do Jordánska, Ajloun, Jerash
Snídaně, přejezd na jordánské hranice, překročení hranic do Jordánska, hrad Ajloun – středověká pevnost z 12. století, ohromující starověké město Jerash (Gerasa) – jedna z největších a nejlépe zachovaných antických památek Blízkého východu, přejezd do Ammánu, ubytování, večeře, nocleh.
16. 5. 2020 (sobota)
Pouštní paláce – tajemné perly jordánské historie
Snídaně, jordánské pouštní paláce: Ammán – úchvatný římský amfiteátr, Al Amra – palác s krásnou výzdobou zařazený na seznam Světového dědictví UNESCO, objevený naším cestovatelem A. Musilem, Al Kharanah –opevněný karavanseráj, Al Azraq – „Modrý hrad“ – největší starověká oáza v jordánské poušti, sídlo legendárního Lawrence z Arábie, návrat do Ammánu, večeře, nocleh.
17. 5. 2020 (neděle)
Stezka králů – Hora Nebo, Madaba, Al Karak
Snídaně, průjezd Jordánskem na jih po Stezce králů: Hora Nebo – místo Mojžíšovy smrti, Madaba - ruiny starověkého města - prohlídka chrámu sv. Jiří (světoznámá mozaiková mapa znázorňující Blízký východ), Al Karak – největší křižácký hrad na Blízkém východě, příjezd do Petry, ubytování, večeře, nocleh .
18. 5. 2020 (pondělí)
Nabatejské skalní město Petra
Snídaně, celodenní prohlídka Petry, nádherného pouštního města, vybudovaného národem Nabatejců. Petra je považována za jeden ze 7 novodobých divů světa, večeře, nocleh v Petře.
19. 5. 2020 (úterý)
údolí Wadi Rum, přejezd do Izraele, Eilat
Snídaně, zastávka v údolí Wadi Rum – stanice hidžábské železnice a nádherné pouštní scenérie v největší jordánské přírodní rezervaci, přejezd na hranice s Izraelem, překročení hranic, Eilat – izraelské letovisko u Rudého moře, zbytek dne relaxace u moře - koupání na centrální pláži nedaleko od hotelu, večeře, nocleh Eilat.
20. 5. 2020 (středa)
odpočinkový den u Rudého moře
Snídaně, Eilat - celodenní relaxace u Rudého moře – možnost koupání na centrální pláži a nabídka fakultativních akcí: návštěva národní přírodní rezervace Coral Reef - korálový útes – koupání a šnorchlování na útesu, eilatská podmořská observatoř a akvárium, Delfíní záliv – možnost potápění s delfíny, večeře, nocleh Eilat.
21. 5. 2020 (čtvrtek)
přejezd na sever, Timna, Yotvata, Mrtvé moře
Snídaně, Timna - Šalomounovy doly uprostřed Negevské pouště – nejstarší měděné doly na světě, exkurze v pouštním kibucu Yotvata, odjezd na sever - Mrtvé moře – nejníže položené místo na Zemi, koupání v letovisku Newe Zohar (ideální pro neplavce, v Mrtvém moři se nedá potopit), přejezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.
22. 5. 2020 (pátek)
Jad Vashem, Jeruzalém
Snídaně, návštěva světoznámého památníku Jad Vashem v Jeruzalémě, Jeruzalém – hora Sion a významné památky Staré židovské čtvrti – hrob krále Davida, posvátná Zeď nářků, hlavní třída z doby římské - Cardo Maximus, odpoledne Zahradní hrob – alternativní místo pohřbu Pána Ježíše Krista návrat na hotel, večeře, nocleh.
23. 5. 2020 (sobota)
pokračování prohlídky Jeruzaléma, Betlém
Snídaně, Olivová hora s nejkrásnějším výhledem na Jeruzalém, Getsemanská zahrada s olivami starými 2000 let, Via Dolorosa - muslimská a křesťanská čtvrť Starého města, odpoledne Betlém – místa spojená s narozením Pána Ježíše Krista, návrat na hotel, večeře, nocleh.
24. 5. 2020 (neděle)
Tel Aviv, návrat do ČR
Snídaně, Tel Aviv – koupání ve Středozemním moři na příjemné městské pláži nedaleko od centra města, možnost individuálních návštěv místních muzeí a galerií,odpoledne odjezd na letiště, odbavení, odlet do ČR.

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Vyplňte tento kontaktní formulář a následně Vám bude zaslána přihláška a pokyny k přihlášení včetně informací k pobytu.
Záloha při přihlášení je 15 000,- Kč. 

Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.